Co jsou ETF fondy? Kompletní příručka

ETF (Exchange Traded Funds), jinými slovy Fondy obchodované na burze jsou jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších investičních produktů v posledních několika desetiletích. ETF existují již téměř 30 let. Tyto fondy přinášejí investorům spoustu výhod. Pokud se naučíte využívat ETF správně a s vhodnou strategií, mohou být skvělým nástrojem pro dosažení vašich investičních cílů.

etf co to je

Co je ETF?

ETF neboli Fondy obchodované na burze jsou investičním nástrojem na pomezí investičních fondů a akcií, které se snaží kopírovat určitý referenční index. ETF fondy lze obchodovat (nakupovat a prodávat) na burze jako běžné akcie. Investiční fondy naopak není možné takto jednoduše nakupovat a prodávat, jelikož jsou předplaceny a vypořádávány za hodnotu po uzavření každé obchodní seance. Stejně jako akcie mají i ETF kótovací symbol (tzv. ticker).

Zároveň, stejně jako investiční fondy, ETF investují do koše aktiv (akcií, dluhopisů, měn atd.), což přispívá k diverzifikaci rizika. Nicméně i přesto je potřeba být ostražitý, protože některé ETF jsou vystaveny riziku koncentrace (zaměřují se pouze na jedno odvětví nebo specializovaný obor, byť jsou diversifikovány v rámci tohoto oboru).

Zpočátku byly všechny ETF spravovány pasivně. To znamená, že pouze kopírovaly index. V poslední době se však objevila nová generace aktivně řízených ETF fondů, které nesledují žádný index, ale řídí je portfolio manažeři dle vlastního uvážení. Přičemž stále využívají výhod struktury ETF, která je transparentnější a efektivnější z hlediska provozních a daňových nákladů.

V tomto článku se zaměříme na pasivně spravované ETF.

Typy replikací ETF

Ještě je třeba uvést, že existují ETF pro fyzickou replikaci a jiné pro syntetickou replikaci. V prvním případě manažer pomocí různých statistických metod reálně nakupuje a investuje do jednotlivých podkladových titulů (akcií, dluhopisů atd.) indexu, který kopíruje. Zatímco v případě syntetické replikace manažer provádí swapové obchody s investiční bankou, která mu vyplácí výnos indexu.

Řada investorů dává přednost fyzickým replikacím, jednoduše proto, že skutečně vlastní podkladové aktivum, zatímco u syntetických replikací tomu tak není. Syntetické nebo swapové replikace navíc zvyšují riziko protistrany (riziko, že protistrana, s níž ETF uzavřel swapovou smlouvu, nesplní své závazky).

V rámci fyzické replikace existují různé metody:

 • Úplná replikace: Nakupují veškeré podkladové cenné papíry daného indexu.
 • Optimalizovaná replikace (tzv. vzorkování): Nakupují pouze vzorek titulů, který je reprezentativní pro celkové portfolio indexu. Obvykle se provádí za účelem úspory provozních nákladů, když je index příliš široký nebo když má velká část jeho podkladových aktiv nízkou likviditu.

ETF se mohou orientovat na nejrůznější trhy, regiony, sektory, dílčí odvětví a dokonce i strategie v rámci nich. Například:

 • Mezi ty nejklasičtější, které kopírují index S&P 500, patří například SPDR S&P 500 ETF (SPY). Jde o první ETF fond, který na trh uvedla společnost State Street Global Advisors. Jedná se o nejstarší a největší ETF v USA.
 • Existují i další fondy, které kopírují více tematické indexy: Lithium & Battery Tech ETF (LIT), Cannabis ETF (POTX), Uranium ETF (URA) atd. Průkopníkem v oblasti tematických ETF je společnost Global X ETFs (na jejich webových stránkách můžete najít široký seznam produktů).

Výhody ETF

ETF mohou být pro investory velice výhodné, především díky tomu, že kombinují silné stránky fondů i akcií, navíc za nízkou cenu. Navíc ETF ve srovnání s tradičními investičními fondy nabízí širší škálu možností, jak a kam investovat.

Diverzifikace

Jelikož ETF investují do košů akcií (obvykle akciových indexů), jsou tyto fondy dobře diverzifikovány a představují nižší riziko než jednotlivé akcie. Prostřednictvím tržních ETF můžeme mít v portfoliu více různých akcií, a to nákupem pouze jednoho produktu.

Musíme však připomenout, že ačkoli ETF představuje diverzifikované portfolio různých akcií, i tak můžou podléhat riziku koncentrace. Zejména pokud není počet podkladových aktiv příliš velký nebo pokud se zaměřují pouze na jeden sektor, odvětví nebo určitý specializovaný segment, jak už jsme zmiňovali dříve.

Proto je důležité znát index, který kopírují, a jeho volatilitu. Pokud máte zájem dozvědět se více o diverzifikaci ETF portfolia, přečtěte si tento článek.

Transparentnost, flexibilita a snadné obchodování

Jelikož ETF kombinují charakteristiky fondů a akcií, těží z flexibility a snadného obchodování akcií. Je tedy možné provádět nákupní a prodejní operace v reálném čase.

To představuje jednu z výhod oproti indexovým fondům, u kterých jsou tyto operace pomalejší. Díky tomu můžeme znát hodnotu své investice kdykoliv. V případě ETF se vypořádací hodnota a cena neustále aktualizuje, což u investičních fondů, kde musíme čekat na uzavření trhů, abychom se dozvěděli hodnotu svých pozic, není běžná praxe.

Efektivita z hlediska nákladů

ETF se vyznačují nižšími poplatky ve srovnání s investičními fondy. Jejich správa je mnohem jednodušší. Jelikož pouze sledují index, není zapotřebí tým analytiků. Z tohoto důvodu mají ETF fondy nižší provozní náklady. Také proto je jejich konečný výnos velmi podobný indexům, které kopírují.

Je však potřeba zmínit dvě důležité poznámky:

 • Někdy se lidé domnívají, že pasivně řízené ETF jsou řízeny automaticky a že za nimi nestojí žádný člověk. Částečně automatické jsou, některá provozní rozhodnutí ale činí manažer nebo manažerský tým s obchodníky. Společně plánují a provádějí rebalancování, zápůjčky cenných papírů a synchronizaci s pověřenými účastníky tak, aby bylo celé fungování ETF co nejméně náročné a tím se snížily náklady.
 • Nová generace aktivně řízených ETF sice využívá analytiky a manažera při rozhodování na základě vlastního uvážení, ale rovněž využívá struktury ETF pro snížení provozních nákladů. Díky čemuž přináší nižší poplatky než u investičních fondů. To především na základě procesu vytváření a odkupování jednotek, který je z fiskálního i provozního hlediska mnohem efektivnější než prodej a nákup podílových listů v případě investičních fondů.

Další výhodou je, že minimální částky pro přístup k těmto produktům jsou velmi nízké, což z nich činí lépe dostupný produkt i pro investory s menším množstvím finančních prostředků.

Výkonnost je v dlouhodobém horizontu velmi podobná indexům

Tím, že kopírují index, se snaží dosáhnout velmi podobné výkonnosti, nižší přesně o účtované poplatky. Proto při nákupu ETF existuje vysoká pravděpodobnost, že naše dlouhodobé zhodnocení bude velmi podobné trhu nebo pouze s menší odchylkou než u většiny investičních fondů.

Vždy však musíme sledovat odchylku výkonnosti ETF od sledovaného indexu, abychom se vyvarovali nečekaným situacím.

Možnost pákového efektu nebo krátkodobých investic

ETF umožňují investorům využívat pákový efekt vůči indexu a dokonce i investovat v opačném směru, což je u investičních fondů komplikované. Nabízí tedy nové způsoby spekulace, které se týkají více investování do akcií než fondů.

Ze stejného důvodu by však mohlo dojít k zesílení pohybů tam, kde jsou používány pákové a inverzní ETF. Také buďte opatrní u ETF, jejichž podkladová aktiva mají nízkou likviditu nebo jejichž cena má velmi vysoké rozpětí.

etf fondy co to je

Nevýhody ETF

Méně výhodné zdanění ve srovnání s investičními fondy

ETF jsou zdaňovány jako akcie, což znamená, že nemají daňovou výhodu investičních fondů, která umožňuje převody mezi různými fondy bez nutnosti platit daně z kapitálových výnosů.

Transakční náklady

Zde musíme vzít v úvahu také náklady, které účtují brokeři při realizaci nákupních a prodejních transakcí.

Složitý produkt

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada různých ETF, mohou být některé z nich složitější a nevhodné pro širokou veřejnost. Proto je nutné, aby se investor předtím, než do nich začne investovat, dobře informoval o tom, jak vlastně fungují.

Například je nutné vědět, že ETF nejsou vyrovnávány následující den, jak tomu může být u fondů, ale zabere to přibližně dva dny. To znamená, že pokud budete chtít ETF vypořádat, abyste mohli kapitál následující den investovat například do ETF nebo akcií, nebude to možné, pakliže nemáte zřízený účet u brokera. 

Vedle toho mají ETF nabídkovou cenu (bid) a poptávkovou cenu (ask). Pokud je rozdíl cen (tzv. spread) velký, můžeme říct, že ETF nebo trh, na kterém je kotován, je málo likvidní, a proto může být pro investora obtížnější prodat za požadovanou cenu.

Proto je důležité být dobře informovaný předtím, než začnete investovat.

Typy ETF

Níže je uveden seznam hlavních typů ETF, které najdete na trhu. Dělíme je podle aktiv, která kopírují:

 • Akciové ETF: iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA), iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CSNDX)…
 • ETF s fixním výnosem: EUR Corporate Bond UCITS ETF (VECP), Emerging Markets Bond ETF (EMBD)…
 • Sektorové ETF: Video Games & Sports ETF (HERO), Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ), SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (WHEA LN)…
 • Komoditní ETF: Invesco DB Commodity Tracking (DBC), First Trust Global Tactical Commodity Strat ETF (FTGC)…
 • Měnové ETF: Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP), Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE), Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY)…
 • Inverzní ETF: ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), ProShares Short S&P 500 (SH)…
 • Pákové ETF: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL), Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
 • Regionální ETF: IWDA – iShares Core MSCI World UCITS ETF, EMIM – iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, VanEck AFK Africa Index ETF
 • Strategické ETF: Global X XYLD S&P 500 Covered Call ETF, Global X QYLG Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF, VanEck MOAT Morningstar Wide Moat ETF
 • Tematické ETF: Global X RNRG Renewable Energy Producers ETF, Global X AIQ Artificial Intelligence & Technology ETF

S rostoucí popularitou ETF se objevuje celá řada fondů, které využívají nejrůznější strategie s cílem přilákat více investorů.

 • Jedním z nich jsou inverzní ETF, které profitují z toho, když má určitý index špatnou výkonnost.
 • Dalším zajímavým příkladem jsou ETF s pákovým efektem, které mohou zdvojnásobit nebo ztrojnásobit výnosy určitého indexu díky využití pákového efektu, jak už sám název napovídá.

Tyto dva produkty se však nedoporučují dlouhodobým investorům nebo těm, kteří s investováním teprve začínají.

Jak investovat do ETF fondů

ETF se obchodují především prostřednictvím brokerů bankovních institucí. Tady je obzvláště důležité zvolit si zprostředkovatele s nízkými poplatky. Protože, jak už jsme zmiňovali dříve, jednou z nevýhod můžou být příliš vysoké poplatky při nákupu a prodeji. Proto je důležité prostudovat, který broker je pro nákup ETF nejlevnější.

Zde nabízíme seznam některých brokerů, kteří zprostředkovávají obchodování s ETF:

 • DEGIRO
 • Interactive Brokers
 • XTB
 • eToro

ETF jsou velice univerzální, takže mohou být vhodné pro:

 • Investory, kteří nevěří, že je možné překonat trh, a považují indexování za nejlepší variantu. (Na dlouhodobém horizontu zaručujeme výnos podobný indexům, ale vždy nižší než samotný index).
 • Tradery s vnitrodenní nebo swingovou strategií
 • Investory s rotační strategií
 • Investory, kteří hledají zajištění
 • Investory, kteří chtějí využít pákový efekt bez rizik a nákladů derivátů
 • Investory s top-down nebo makro strategiemi, kteří hledající expozici k určitým tématům, sektorům nebo zemím.

Sestavili jsme tuto podrobnou příručku pro začínající i zkušené investory, abychom jim pomohli při správném výběru ETF.

Jak sestavit ETF portfolio

Jakmile máme jasnou představu o tom, co jsou ETF a kde je lze obchodovat, je také důležité, abychom si uvědomili, jaký typ ETF portfolia chceme vytvořit. To bude záviset na našem investičním profilu a našich potřebách.

Investování do ETF není jedinou cestou, jak dosáhnout bohatství. Spousta investorů vydělala na indexových fondech balík. A vy se můžete k této partě snadno připojit, jakmile budete připraveni.

Časté otázky

Jak můžu začít investovat do ETF?

Do ETF můžete začít investovat prostřednictvím platforem brokerů a bankovních institucí. Zvolte si platformu s nízkými poplatky, abyste minimalizovali náklady.

Jak se liší ETF od investičních fondů?

Na rozdíl od investičních fondů, které se nakupují a prodávají na konci obchodního dne, se ETF obchodují v průběhu dne jako akcie. Díky investování do koše aktiv nabízejí diverzifikaci. U některých ETF ale může i přesto existovat riziko koncentrace, a sice pokud se příliš úzce zaměřují na určitý sektor.

Existují různé metody replikace ETF?

Ano, ETF používají dvě hlavní metody. Fyzickou replikaci, kdy správce nakupuje skutečná aktiva podle indexu. A syntetickou replikaci, kdy využívá swapové smlouvy s investičními bankami.

Související články

ETF pro investice do Nasdaq100
NASDAQ100 je americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA. Je velmi populární, protože jsou na něm kótovány největší a nejznámějš...