Indexové Fondy vs ETFs – V Čem je Rozdíl?

Ve světě pasivního investování často zaznívá zásadní otázka: Indexové fondy nebo ETF? Pro jakou investici se rozhodnout?

Co se týče pasivního investování, indexové fondy a ETF se považují za hlavní možnosti.

Jak indexové fondy, tak ETF mají společnou filozofii a podstatu: jejich cílem je kopírovat určité indexy nebo sektory. I přes tuto podobnost však mezi nimi panují značné rozdíly v principu jejich fungování a zdanění, což jsou faktory, které mohou zásadně ovlivnit vaši investiční strategii a cíle portfolia.

muž, který analyzuje vyvoj trhu na počítači

Indexové fondy: Přehled a jak fungují

Cílem indexových fondů je co nejpřesněji napodobit výkonnost daného indexu, a to jak býčí, tak i medvědí pohyby.

Toto je hlavním rozdílem mezi aktivně řízenými fondy a indexovými fondy – jejich aktivní řízení se snaží překonat výkonnost trhu, zatímco indexové fondy se jednoduše snaží kopírovat výkonnost daného trhu.

Díky cílům kopírování jsou indexové fondy ve srovnání s aktivně řízenými fondy často cenově dostupnější.

Ve srovnání s aktivně řízenými fondy se indexové fondy řídí pasivnějším a racionálnějším přístupem a vyžadují méně častou a praktickou správu, neboť se snaží replikovat podíly určitého tržního indexu.

Co se týče danění, platí zde stejná pravidla jako pro aktivně spravované fondy.

To znamená, že lze provádět převody z jednoho fondu do druhého a zisky se zdaní pouze po prodeji podílů.

Danění je proto oproti ETF jednou z jejich výhod, jenž si dále přiblížíme později.

Zde je několik příkladů indexových fondů:

Indexované fondyTER
Amundi Index MSCI World – IE (C)0,20%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity0,20%
Myinvestor Nasdaq 100 FI0,59%
Pictet-USA Index-P EUR0,44%
Pictet-Europe Index-P EUR0,47%
iShares Emerging Markets Index Fund D Acc0,20%

ETFs: Přehled a jak fungují

Burzovně obchodované fondy (ETF) jsou typem fondů určených k replikaci konkrétních tržních indexů. Od tradičních indexových fondů se však liší tím, že ETF jsou aktivně obchodovány na burze a fungují podobně jako jednotlivé akcie.

ETF lze snadno nakupovat a prodávat v průběhu tržních hodin, na rozdíl od indexových fondů, které se obvykle obchodují až po uzavření trhu.

Replikace v ETF lze dosáhnout dvěma způsoby:

  • Fyzická replikace: Tento přístup zahrnuje přesnou replikaci akciového indexu. Pokud je například cílem daného ETF fyzicky replikovat index FTSE 100, jeho portfolio by se mělo skládat z akcií společností, které odrážejí složení a váhu složek indexu.
  • Syntetická replikace: Při této metodě se portfolio ETF neskládá přímo z akcií skutečných složek indexu. Místo toho fond investuje do derivátů (např. swapů) a uzavírá dohody s protistranami, aby dosáhl požadované výkonnosti indexu.

Fyzické ETF vs. Syntetické ETF: Jaké jsou v nich rozdíly?

Jak jsme stručně zmínili výše, fyzické ETF drží skutečná aktiva, zatímco syntetické ETF místo nich používají deriváty.

Intuitivně vzato nesou syntetické ETF větší riziko než fyzické ETF, avšak pečlivým investorům, již těmto rizikům rozumějí, mohou syntetické ETF přinést vyšší výnosy.

Syntetické ETF se navíc často používají k získání expozice na exotických trzích, které jsou podstatně obtížněji dostupné.

Je proto nutné zvolit si mezi fyzickým ETF a syntetickým ETF to nejoptimálnější právě pro vás.

Zde je několik příkladů ETF:

ETFTickerTER
iShares Physical Gold ETCPPFB0,15%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFVUSA0,07%
Global X Cloud Computing UCITS ETFCLO0,55%
SPDR® S&P 500 UCITS ETFSPY50,09%
Amundi Index MSCI World UCITSXPAN0,18%

Rozdíly mezi indexovými fondy a ETF

Pojďme se podívat na hlavní rozdíly mezi indexovými fondy a ETF. Pochopení těchto charakteristik vám pomůže určit, který z nich se lépe hodí do vaší strategie pasivního investování.

Provoz a flexibilita

ETF mají mírnou výhodu z hlediska likvidity, neboť ve srovnání s indexovými fondy nabízejí rychlejší transakce.

Je tomu tak proto, že jsou kótovány na burzách a lze s nimi obchodovat kdykoli během obchodních hodin, na rozdíl od fondů, které jsou k dispozici k obchodování až na konci obchodního dne po uzavření trhů.

Jinými slovy, u indexového fondu můžete zadat příkaz k nákupu nebo prodeji kdykoli a k realizaci dojde na konci obchodního dne.

V důsledku toho je přesná cena fondu známa až na konci obchodního dne, kdy se vypočítá jeho podílová hodnota.

Na druhé straně ETF poskytují informace v reálném čase, což umožňuje okamžitou znalost cen, a nabízejí okamžité provedení prodejních příkazů.

Tato rychlost může být rozhodující v závislosti na vaší investiční strategii nebo během období výrazných tržních poklesů.

Počet indexovaných fondů a ETF

Jak jsme již zmínili výše, ETF jsou díky své struktuře podobné akciím známé vyšší likviditou. Je-li pro vás důležitá pestrost, ETF poskytují ve srovnání s indexovými fondy mnohem větší a rozmanitější výběr.

ETF nabízejí větší všestrannost, neboť umožňují investovat do specifických odvětví a zemí, které indexové fondy nepokrývají, a širší škálu aktiv.

Poplatky a náklady

ETF i indexové fondy jsou nákladově efektivní investiční nástroje. Liší se však strukturou nákladů.

Jak indexové fondy, tak ETF jsou obvykle spravovány pasivně. Typ správy může výrazně zvýšit náklady – například v současné době se stále více rozrůstá aktivně řízených ETF.

Celkově je důležité si před investicí ověřit náklady každého fondu nebo ETF. Rovněž i brokerský účet, který je nutné k investování do těchto aktiv používat, může být spojen s dalšími poplatky, jako jsou například provize při zadávání příkazů.

Pokud se omezíme pouze na správcovský poplatek, poplatky za ETF jsou levnější než u indexových fondů.

Konkrétně může náklad na ETF dosáhnout 0,3%, i když obvykle je nižší, dokonce méně než 0,1 procentních bodů. S indexovým fondem je velmi nepravděpodobné, že zaplatíte méně než 0,15% a některé mohou účtovat až více než 1%.

Daně

Jste-li investorem z České Republiky, je důležité vědět, jak jsou ETF (burzovně obchodovatelné fondy) a indexové fondy daněny, neboť to může mít vliv na vaše výnosy.

S ETF je z pohledu daní zacházeno jako s akciemi. To znamená, že kdykoliv ETF prodáte nebo přesunete peníze z jednoho ETF do jiného, může vzniknout daňová povinnost z případného zisku. Jednoduše řečeno, kdykoliv s ETF uděláte nějakou změnu a vyděláte na tom, musíte z toho část odvést státu ve formě daně.

Indexové fondy jsou na tom trochu jinak. Když přesunete své investice z jednoho indexového fondu do druhého, takovýto přesun obvykle není zdaněn. To může být výhodné pro ty, kteří chtějí pravidelně přeskupovat své investice bez toho, aby si dělali starosti s daňovými následky.

Rozdíl v daňovém zacházení mezi ETF a indexovými fondy je tedy klíčový pro strategii vašich investic. U ETF je potřeba myslet na potenciální daně při prodeji nebo přesunu peněz, zatímco u indexových fondů můžete své investice přeskupovat flexibilněji s menšími daňovými důsledky.

Závěr: Investovat do ETF nebo do indexového fondu?

Konkurence mezi indexovými fondy a ETF o dominanci v oblasti pasivního investování je naprostou skutečností. ETF se oproti indexovým fondům prosazují zejména díky své rozsáhlé rozmanitosti na trhu.

ETF nabízejí možnost investovat do značně specifických oblastí, jako je například marihuana nebo umělá inteligence, což u indexových fondů není možné. ETF navíc umožňují vnitrodenní obchodování, zatímco indexové fondy provádějí nákupy a prodeje podle hodnoty denní uzávěrky.

Při investování do ETF nebo indexových fondů je zásadní zvážit aktuální strukturu nákladů fondu a náklady makléře, které mohou mít rozdílný dopad na náklady. Fondy s pasivní správou mají obvykle nižší náklady než aktivně spravované fondy.

Na závěr lze říci, že pokud máte za cíl investovat do konkrétních sektorů, jsou ETF díky své větší rozmanitosti ideální volbou. Pokud se však zaměřujete na kopírování běžných akciových indexů, máte k dispozici širokou škálu indexových fondů.

Je třeba poznamenat, že není nutné vybírat výhradně mezi jedním nebo druhým.

ETF a indexové fondy mohou být zcela kompatibilní. Jako jádro svého portfolia můžete například využít indexové fondy a ETF použít pro přístup ke konkrétním sektorům. Hybridní přístup vám umožní využít silné stránky obou možností.

Volba nakonec závisí na vašich investičních cílech, toleranci k riziku a preferencích, a proto je nezbytné zvážit, která možnost nejlépe vyhovuje vašim finančním záměrům.

Související články

ETF pro investice do Nasdaq100
NASDAQ100 je americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA. Je velmi populární, protože jsou na něm kótovány největší a nejznámějš...