Jak investovat do akcií? Kompletní průvodce

Akcie jsou mezi investory jedním z nejoblíbenějších nástrojů, jak zhodnotit své peníze. Než se však rozhodnete investovat do akcií, je důležité pochopit, co to akcie vlastně jsou, co ovlivňuje jejich hodnotu a jak zjistit hodnotu akcií jednotlivých firem. Tato znalost vám pomůže při rozhodování, zda je vhodné do akcií určité společnosti investovat, či nikoliv.

V tomto článku naleznete základní informace, které vám pomohou začít s investováním do akcií.

Co jsou akcie?

Jakmile koupíte akcie určité společnosti, stáváte se akcionářem. Zároveň tím získáváte různá práva, jako je hlasování o věcech týkajících se dané společnosti nebo právo na podílu na zisku. Společnosti rozdělují své vlastnictví na spoustu malých podílů, které se nazývají akcie. S těmito akciemi se pak obchoduje na burze, což usnadňuje jejich nákup i prodej.

Vlastnictví pouze malého počtu akcií vám zpravidla nedává velkou moc ovlivňovat rozhodnutí společnosti.

Pod pojmem investovat do akcií se tedy rozumí vlastnit část/podíl konkrétní společnosti. Pokud věříte, že daná firma poroste, že se jí bude na trhu dařit, pak dává smysl vlastnit její část. Pokud ne, může být lepší akcie prodat (třeba i se ztrátou). Můžete se tak vyhnout riziku do budoucna.

Jaké existují typy akcií?

Akcie se liší podle své funkce:

 • Kmenové akcie: Díky těmto akciím získáváte právo hlasovat o rozhodnutích společnosti a podílet se na ziscích společnosti (zisk firma rozděluje mezi své akcionáře ve formě výplaty dividend).
 • Prioritní akcie: Tyto akcie mají přednost při výplatě dividend, ale obvykle jim nenáleží hlasovací práva.
 • Akcie s omezeným hlasovacím právem: Tyto akcie nabízejí omezená hlasovací práva, která jsou stanovena při emisi (vydání) akcií.
 • Směnitelné akcie: Obvykle se jedná o prioritní akcie, které lze přeměnit na určitý počet kmenových akcií.
 • Vlastní akcie: Tyto akcie vlastní sama společnost.
 • Akcie s nominální hodnotou: Hodnota těchto akcií je jasně uvedena při jejich emisi. (Známá také jako jmenovitá nebo nominální hodnota).
 • Akcie bez nominální hodnoty: Hodnotu těchto akcií určuje tržní síla (tedy to, kolik jsou za ně investoři ochotni zaplatit).

Poskytují akcie stabilní nebo variabilní příjem?

Akcie představují zdroj variabilního příjmu ve formě výplaty dividend. Ne všechny akcie však přinášejí dividendy. O dividendové politice (o tom, zda bude společnost vyplácet dividendy, nebo ne) rozhoduje sama emitující společnost (firma, která akcie vydala).

Z toho vyplývá, že peníze, které z vlastnictví akcií získáte, se liší. Odvíjí se logicky od zisků a výsledků hospodaření společnosti, které se každý rok rovněž liší.

Jaká práva nabízejí akcie?

Jako běžný akcionář máte několik práv:

 • Právo podílet se na zisku společnosti prostřednictvím dividend.
 • Právo získávat informace o dané společnosti.
 • Právo hlasovat na valných hromadách společnosti.
 • Právo prodat své akcie.
 • Přednostní právo na nákup nových akcií, pokud společnost vydá další.

Proč se společnosti rozhodují pro vstup na burzu?

Aby mohly firmy expandovat, růst, investovat, splácet dluhy a podobně, potřebují získat finanční prostředky. Právě proto společnosti vydávají akcie a uvádějí je na burzu, aby získaly další potřebné peníze.

Kromě toho může společnosti kótování na burze pomoci přilákat více zákazníků a investorů. Vstup na burzu zvyšuje důvěru, protože podniky musí dodržovat přísné předpisy, jako je například transparentnost, aby se kvalifikovaly pro kotaci na konkrétní burze.

Co určuje hodnotu akcie?

Hodnotu akcií určuje nabídka a poptávka. Pokud chce více lidí akcii určité společnosti koupit, než prodat, pak cena akcie roste. Pokud o nákup akcie nemá dost lidí zájem, cena přirozeně klesá.

Jak mohu analyzovat akcie?

Existují dva hlavní způsoby, jak ohodnotit akcii:

 • Fundamentální analýza: Tato základní analýza zahrnuje studium veškerých veřejně dostupných informací o konkrétní společnosti, jako jsou její finanční výkazy a trendy v souvisejícím odvětví. Tento typ analýzy často využívají dlouhodobí investoři k identifikaci podhodnocených akcií (tedy těch akcií, u nichž se domnívají, že jejich ceny v budoucnu porostou).
 • Technická analýza: Technická analýza zahrnuje analýzy grafů, technických ukazatelů a další nástroje k analýze cenových vzorců podkladových aktiv.
investice do akcií čez

Při dlouhodobém investování se spoléháme především na fundamentální analýzu. Ta nám pomůže porozumět, které společnosti jsou pro investici vhodné. Stejně tak nám pomůže určit férovou cenu akcie dané společnosti.

Technická analýza může významně pomoci při krátkodobém investování a při přesném načasování nákupu.

Obě formy analýzy poskytují užitečné informace a mohou být používány současně.

Jak nakupovat akcie?

Chcete-li začít investovat, nejprve si musíte otevřít účet u brokera (zprostředkovatele). Mějte na paměti, že brokeři účtují různé poplatky, které mohou ovlivnit vaše celkové výnosy.

Zde je několik rychlých tipů, jak vybrat vhodného brokera:

 • Je přísně regulován
 • Účtuje nízké poplatky
 • Má přehlednou a uživatelsky přívětivou obchodní platformou

Akcie jako alternativa k jiným investicím

Srovnání s nemovitostmi: V porovnání s nemovitostmi jsou akcie likvidnější. Můžete je snadněji prodávat a nakupovat. Vlastnictví nemovitosti navíc zahrnuje průběžné náklady, jako jsou daně a údržba, které u akcií nemáte. Pokud však chcete mít alespoň část portfolia v tomto sektoru, můžete do nemovitostí investovat také prostřednictvím realitních investičních fondů (REIT).

Srovnání se spořicími účty:
Akcie často přinášejí vyšší výnosy než spořicí účty (zejména ty akcie, které vyplácejí dividendy). Ceny akcií však mohou kolísat, takže jsou rizikovější než spořicí účty. Spousta dlouhodobých investorů dává přednost akciím před spořícími účty, protože spořící účty jednoduše neporáží ani inflaci. Kromě toho existuje řada společností, které své dividendy zvyšují stabilně po celá desetiletí (např. dividendoví králové a dividendoví aristokraté).

Kde najít informace o společnostech kótovaných na burze?

Před investováním do akcií společností kótovaných na burze je nanejvýš vhodné provést fundamentální analýzu jejich  finančních výkazů. Tyto výkazy poskytují přehled o finančním zdraví společnosti. Obvykle společnosti zveřejňují finanční výkazy jednou ročně s čtvrtletními zprávami mezi nimi. Mezi nejvýznamnější výkazy patří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz peněžních toků. Finanční výkazy najdete na webových stránkách jednotlivých společnosti (obvykle v sekci „Pro investory“).

Obecně můžete najít informace o společnostech kótovaných na Pražské burze cenných papírů (PSE):

 1. Webové stránky Pražské burzy cenných papírů: Samotné webové stránky PSE poskytují komplexní údaje o společnostech, včetně cen akcií, tržní kapitalizace a historie obchodování. K dispozici mohou být také některé finanční zprávy a dokumenty.
 2. Webové stránky společností: Většina veřejně obchodovaných společností má na svých webových stránkách sekci „Pro investory“, kde zveřejňují výroční zprávy, finanční výkazy a další klíčové informace.
 3. Webové stránky s finančními zprávami: Webové stránky jako Mesec.cz, Kurzy.cz nebo Penize.cz nabízí profily společností kótovaných na PSE. Tyto profily často obsahují finanční data, aktuální zprávy a analýzy.
 4. Vybraný broker: Spousta platforem pro obchodování s akciemi poskytuje informace o společnostech uvedených na burze, včetně aktuálních cen akcií a historických dat.
 5. Regulační předpisy: Obchodní rejstřík poskytuje přístup k informacím o registrovaných společnostech, včetně účetních uzávěrek, ředitelů a finančních výkazů. Ačkoli se obchodní rejstřík netýká pouze společností kótovaných na PSE, spousta z nich je zde registrována a podává zde informace.

Průvodce akciemi: Shrnutí

Investování do akcií může být velice zajímavou příležitostí. Pro začínající investory však může být náročné. Vyžaduje pochopení trhu, různých druhů analýz a specifik jednotlivých společností, o které se zajímáte. Klíčem k úspěchu je neustále se vzdělávat, vybrat si vhodného brokera a mít stále na paměti poplatkykteré mají negativní vliv na vaše celkové výnosy.

Časté otázky

Jak začít investovat do akcií?

Pokud chcete začít investovat do akcií, nejprve si musíte otevřít účet u brokera. Ujistěte se, že jste si vybrali brokera, který je přísně regulován, nabízí nízké poplatky a má uživatelsky přívětivé rozhraní pro snadné použití.

Jaký je rozdíl mezi fundamentální a technickou analýzou?

Fundamentální analýza se zabývá finančními ukazateli a celkovým stavem společnosti, což vám pomůže odhadnout její hodnotu a rozhodnout, zda se jedná o dobrou dlouhodobou investici.

Na druhou stranu technická analýza se zaměřuje na cenové vzorce a aktivitu na trhu s cílem předpovědět budoucí pohyby akcií, což je vhodnější nástroj pro krátkodobé investiční strategie.

Co jsou poplatky a proč jsou důležité?

Komise neboli komisní poplatky jsou poplatky, které brokeři účtují při nákupu a prodeji akcií. Vysoké poplatky mohou snížit vaši celkovou výnosnost, proto je důležité vybrat si brokera, který odpovídá vaší investiční strategii s nízkými poplatky.

Související články

Jak investovat do akciových indexů
Jak můžete investovat do akciových, dluhopisových a komoditních indexů? Často slýcháme výrazy jako: "Dow Jones dnes uzavřel o 5 % níže", "S&P 500 se tento týden dostal na dno" a mnoho dalších. Nejedná se o nic víc a nic méně než o burzovní ind...