Hodnotové Akcie vysvětlené: Co jsou a proč investovat

Hodnotová akcie, v investičním světě známá jako „value stock“, je označení pro akcie těch společností, jejichž tržní cena je podle hodnotového investování nižší než jejich vnitřní hodnota.

Hodnotová akcie

Oficiálně v investičním světě hodnotová akcie neboli value share není specifickým druhem akcie, tj. nezakládá svým držitelům zvláštní práva a povinnosti. V praxi však můžeme říci, že jsou určeny pro investory; nazývají se tak proto, aby se odlišily od jiných typů společností, které se na trzích chovají zcela odlišně.

Když investoři hovoří o tomto typu akcií, tj. o hodnotových akciích, mají na mysli akcie společností, které podle hodnotového investování a metodiky, která se při něm používá. Mají tržní hodnotu nižší než jejich vnitřní hodnota, což je hodnota, která je každé akcii přisuzována při zohlednění dalších proměnných, jako je mimo jiné jejich ekonomická aktivita, vývoj, očekávání, růst.

To, že se používá termín „hodnota“, je dáno tím, že při zohlednění těchto ukazatelů kupujeme akcii za cenu, která je podle této hodnotové analýzy nižší než její „skutečná hodnota“, a to nám při zohlednění očekávaného přecenění poskytuje ziskovost, výnosy, a tedy hodnotu.

Hodnotové akcie bývají méně rizikové než ostatní. Svým způsobem máme k dispozici bezpečnostní rezervu, mimo jiné prvky, které „zaručují“ investici. Kromě toho, protože se jedná o zavedené a vyspělé společnosti, je volatilita těchto akcií na trhu nižší.

Je však třeba poznamenat, že z výše uvedených důvodů mají tyto typy akcií omezenější potenciál, neboť jejich potenciál je omezen na přecenění vypočtené v analýze. A ze stejného důvodu může být výnos, který může teoreticky nabídnout hodnotová akcie, nižší než výnos, který by měl nabídnout jiný typ akcie, např. růstová.

Hodnotové investování a hodnotové akcie

Hodnotové investování, neboli tzv. value investing, je jednou z nejznámějších a nejpraktikovanějších investičních strategií na světě a také investiční strategií, kterou používají ti, kdo se snaží nakupovat hodnotové akcie.

Při praktikování hodnotového investování je cílem nakupovat akcie společností, které mají podle metodiky používané při tomto typu analýzy nižší tržní hodnotu, než je jejich vnitřní hodnota. To je hodnota, která je každé akcii přisuzována při zohlednění dalších proměnných, jako je mimo jiné její ekonomická aktivita, vývoj, očekávání, růst.

Podle otců hodnotového investování, mezi nimiž v této části vyniká Warren Buffett, jsou trhy neefektivní a s ohledem na to, že investoři se chovají iracionálně, existují na trzích příležitosti, které lze při racionální analýze realizované hodnotovým investováním využít. Příležitosti, které umožňují hodnotovým investorům získat ziskovost z přecenění, které zažívají ty společnosti, jejichž tržní cena je podle trhu nižší než cílová hodnota, kterou ukazuje hodnotová analýza a kterou dříve či později musí ukázat.

K analýze dané společnosti využívá hodnotová analýza nástroje, které nám umožňují poznat skutečný stav společnosti, odhlédnout od zpráv, očekávání, trhu, jakož i dalších prvků, díky nimž akcie prezentuje nižší cenu, než by podle hodnotového investování měla vykazovat.

Mezi těmito nástroji používanými hodnotovým investováním najdeme řadu ukazatelů souvisejících s finanční situací společnosti, jako např:

  • ROE.
  • ROI (návratnost investic).
  • Bezpečnostní marže.
  • Výplata.
  • Peněžní toky.
  • Předpovědi příjmů.
  • Mimo jiné ukazatele.

Hodnotové akcie: rozdíl mezi hodnotou a cenou

Než budeme pokračovat dále, je třeba poznamenat, že ti, kteří svou investiční strategii zakládají na hodnotovém investování, a tedy na hodnotových akciích, shledávají velký rozdíl mezi tím, co nazýváme „hodnotou“, a tím, co nazýváme „cenou“.

Podle otců hodnotového investování je třeba si uvědomit, že když mluvíme o ceně, hovoříme o částce, kterou musíme zaplatit, abychom získali určité zboží nebo využili určité služby. Jinými slovy o ceně stanovené podnikatelem na volném a konkurenčním trhu, která představuje částku, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit za získání zboží nebo obdržení služby.

Když však mluvíme o hodnotě, hovoříme o zcela jiném pojmu. V tomto smyslu je hodnota širším pojmem a představuje, zhruba řečeno, uspokojení, které člověk získává při koupi výrobku nebo přijetí služby. Hodnota vychází z očekávaného užitku a může se velmi lišit od ceny.

Proto vznikají hodnotové paradoxy, například paradox diamantu a vody.

Kolik bychom byli ochotni zaplatit za láhev čerstvé vody v džungli plné diamantů, kde není žádná voda, v závislosti na citovaném užitku?

Odpověď na tuto otázku ukazuje, jak se hodnota v mnoha scénářích liší od ceny, a o tento předpoklad se opírají ti, kteří se snaží investovat do hodnotových akcií, aby dosáhli výnosu.

Hodnotové a růstové akcie

Když hovoříme o akciovém trhu, a zejména o investování do akcií, velmi často slyšíme pojmy jako hodnotové akcie, stejně jako je běžné slyšet růstové akcie.

Hodnotové akcie nebo hodnotové akcie, jak jsme si řekli, jsou akcie společností, které mají na trhu teoreticky nižší hodnotu, než jakou by podle jiných veličin měly mít. Ti, kdo praktikují hodnotové investování neboli value investing, kteří používají tento typ analýzy, se domnívají, že tyto akcie by mohly v průběhu času zvýšit svou hodnotu, a z tohoto důvodu, vzhledem k tomu, že je považují za hodnotové, investují dlouhodobě. Tento typ akcií má mimochodem omezenější potenciál (až do hodnoty považované za optimální) a je podstatně stabilnější.

Růstové akcie jsou na rozdíl od hodnotových akcií akcie společností, které se nacházejí ve fázi expanze, tj. ve fázi růstu. Obvykle jsou spojeny se začínajícími podniky a společnostmi, které se právě zrodily. Přebytek se obvykle reinvestuje a na základě vývoje trhu nabízejí více příležitostí k úspěchu, ale i neúspěchu než jiné akcie, například výše zmíněné hodnotové akcie.

Jak vidíme, mluvíme o dvou velmi odlišných věcech.

Hodnotové akcie se chovají jinak než růstové akcie. Při analýze rozvah, výkazů zisků a ztrát, mimo jiné prvků, které nám mohou poskytnout informace o skutečné situaci společnosti, se může stát, že tržní cena, resp. cena akcie, je nižší než „skutečná hodnota“, kterou investor zvažuje. V takovém případě investují hodnotoví investoři dlouhodobě s cílem, aby hodnota akcie podle potřeby rostla, a to s ohledem na tyto doplňující analýzy.

Růstové akcie naproti tomu umožňují realizovat větší potenciál tím, že podstupují větší riziko. Svým způsobem představují to, čemu investoři říkají „buck“, protože se očekává, že společnost na trhu prudce poroste, a v důsledku toho s ní poroste i její akcie na burze.

Příklad hodnotových akcií nebo hodnotových podílů

Pravděpodobně si kladete otázku: Jak poznáte, která akcie je hodnotová?

Odpověď se vám nebude líbit, protože hodně záleží na analýze společnosti.

Abych vám přiblížil, o čem mluvím, uvedl jsem již dříve, že hodnotová akcie nebo hodnotová akcie je každá akcie společnosti, která má teoreticky nižší tržní hodnotu, než jakou by podle jiných proměnných měla mít.

Vezmeme-li však v úvahu, že hodnota je subjektivní, je velmi obtížné přesně definovat, která společnost je hodnotná a která ne.

V tomto smyslu se analytici rozhodli analyzovat společnost, její záměry, zabývat se její strategií a v podstatě analyzovat každý případ individuálně. Jedině tak lze správně určit, zda se jedná o hodnotovou akcii, či nikoliv.

Můžeme také využít indexy. S&P 500 Value, MSCI World Value Index a další jsou indexy, v nichž jsou zahrnuty hodnotové společnosti nebo které jsou podle jejich analytiků hodnotové. Kromě toho nám to také umožňuje vybrat si několik, nebo investovat do samotného indexu, abychom diverzifikovali riziko portfolia.

Další možností je řada investičních fondů, které o sobě tvrdí, že investují do růstových akcií, ale v jistotě májí akcií, které jsou teoreticky hodnotové.

V podstatě vždy záleží na společnosti, zda je hodnotová, či nikoliv, a zda je hodnotovou akcií, či nikoliv. V závislosti na různých proměnných, jako jsou ty výše zmíněné (ROE, ROI, bezpečnostní marže atd.), budeme schopni říci, zda společnost splňuje podmínky pro tuto klasifikaci, nebo zda bychom jí naopak měli přiřadit jinou.

Otázky z článku

Jak se hodnotové akcie liší od jiných typů akcií na trhu a jaké jsou hlavní charakteristiky hodnotových akcií?

Hodnotové akcie mají obvykle nižší tržní hodnotu než jejich vnitřní hodnota a jsou spojeny s investiční strategií známou jako hodnotové investování. Investoři se zaměřují na společnosti s nízkou tržní hodnotou a vysokou vnitřní hodnotou.

Jaká je role hodnotové analýzy při identifikaci a hodnocení hodnotových akcií?

Hodnotová analýza se zaměřuje na faktory, jako je ROE, ROI, bezpečnostní marže a peněžní toky, abychom určili skutečnou hodnotu společnosti a porovnali ji s tržní cenou akcií. Tímto způsobem investoři určují, zda je akcie podhodnocená nebo přeceněná.

Jak mohou investoři identifikovat hodnotové akcie a jaká opatření mohou přijmout, aby využili potenciální investiční příležitosti?

Identifikace hodnotových akcií vyžaduje důkladnou analýzu společnosti a použití nástrojů hodnotové analýzy. Investoři mohou také využít indexy hodnotových akcií nebo investiční fondy zaměřené na hodnotové investování k diverzifikaci svého portfolia a minimalizaci rizika.

Související články

Kam investovat v roce? Nejlepší investice
Mnoho investorů se ptá, kam investovat v roce 2024. Nastal čas pro umělou inteligenci a je společensky odpovědné investování stále rostoucím trendem? Pravdou je, že investování vašich peněz je složitý úkol, který vyžaduje pečlivé zváže...
Co je to akciový trh?
Pokud jste nováčkem ve světě investic, jste na správném místě. Existuje mnoho termínů a klíčových konceptů, které je třeba pochopit, než se ponořít...