Poměrové ukazatele firem | Co znamenají a jak je vypočítat?

V předchozích příspěvcích jsme již do detailu popsali hlavní poměrové ukazatele, abychom v rámci fundamentální analýzy věděli, jak ocenit konkrétní společnost. Nicméně existují další finanční ukazatele pro ocenění společnosti, které pro nás mohou být velmi zajímavé. Jednoduše díky nim můžeme jednotlivé společnosti porovnat a zjistit, jaká z nich je atraktivnější ve srovnání se svými konkurenty.

Ačkoliv se tyto ukazatele možná netěší takové slávě, v tomto článku se podíváme na další valuační ukazatele jako: Free Cash Flow Yield, Book Value Ratio, Earnings To Growth Ratio a další.

Analýza konkrétní společnosti

Obecně platí, že poměrové ukazatele slouží k porovnání společností ve stejném odvětví a podobné velikosti nebo k jejich porovnání s historickým průměrem samotné společnosti.

Měli bychom vědět, že tyto poměry můžeme vypočítat pomocí dvou veličin: buď agregované hodnoty (tržní kapitalizace, zisky…) nebo hodnoty na akcii. Můžeme tedy porovnávat tržní kapitalizaci s jinou agregovanou veličinou (zisky, tržby, účetní hodnota…) nebo porovnávat cenu za akcii s výnosy na akcii (tržby na akcii).

Jaké jsou nejsledovanější finanční valuační ukazatele?

 • P/BV (Price/Book Value Ratio) = Cena/Účetní hodnota
 • PEG (Price/Earnings To Growth Ratio) = Cena/Růst zisku
 • P/S (Price/Sales Ratio) = Cena/Tržby
 • DY (Dividend Yield) = Výnos z dividendy
 • EV/EBITDA (Enterprise Value Multiple) = Hodnota podniku/Zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací
 • FCFY (Free Cash Flow Yield) = Volné cash flow/Tržní kapitalizace
Fundamentální analýza

Co je ukazatel Price/Book Value Ratio (P/VB)? | Vzorec a interpretace

Ukazatel Price/Book Value Ratio (P/BV) nám ukazuje poměr ceny akcie k její účetní hodnotě. Tento ukazatel se vypočítá jako:

Price/Book Value Ratio (P/VB

Účetní hodnota na akcii (nebo také knihařská hodnota na akcii) je stanovena jako rozdíl mezi aktivy a závazky společnosti, vyděleno počtem akcií.

Co nám ukazatel P/BV říká:

 • Podhodnocení akcie: Nízký P/BV poměr může naznačovat, že akcie jsou podhodnocené ve srovnání s účetní hodnotou společnosti. I když to může také znamenat, že se v podniku děje něco špatného, a proto bychom měli srovnávat s ostatními společnostmi v odvětví a s dalšími valuačními ukazateli.
 • Nadhodnocení akcie: Naopak příliš vysoký P/BV poměr znamená, že akcie jsou nadhodnocené. Respektive, že podnik je přeceňován, nebo že jeho očekávání růstu jsou neuvěřitelně vysoká. Obvykle bývá pravdivější první možnost.
 • Riziko investice: Vysoký poměr může znamenat vyšší riziko investice, protože akcie jsou dražší ve srovnání s hodnotou aktiv společnosti.

Celkově lze říci, že P/BV pomáhá investorům zhodnotit, zda je akcie společnosti relativně levná nebo drahá ve srovnání s její účetní hodnotou.

Účetní hodnota by byla „minimální hodnota“ společnosti, protože nebere v úvahu budoucí zisky.

Co je ukazatel Price/Earnings to Growth (PEG)? | Vzorec a interpretace

Ukazatel Price/Earnings to Growth Ratio (PEG) poměřuje cenu akcie k jejímu zisku a růstu zisku. Vzorec pak vypadá takto:

price/Earnings to Growth (PEG)

Tento poměr bere v úvahu nejen zisky společnosti jako v případě PER (Price Earnings ratio), ale říká nám vztah ceny k růstu zisků. V principu by nám tento poměr poskytl úplnější informace o vývoji zisků ve vztahu k ceně akcií než PER. Musíme vzít v úvahu, že zatímco vysoký PER by nás mohl vést k myšlence, že společnost je drahá, PEG by nám mohl říkat něco jiného.

Co PEG ukazatel říká:

 • Hodnota PEG: Nízký poměr PEG může naznačovat, že akcie jsou podhodnocené ve vztahu k jejich očekávanému růstu zisku. Vysoký poměr PEG naopak může naznačovat, že akcie jsou nadhodnocené ve vztahu k očekávanému růstu zisku.
 • Odhad růstu: PEG pomáhá investorům odhadnout, zda akcie nabízí dobrý růst zisku vzhledem k tomu, co za ni platí. Nízký PEG může indikovat vyšší potenciál pro růst.
 • Srovnání společností: Tento ukazatel lze použít k porovnání firem v rámci stejného odvětví, jelikož umožňuje srovnání jejich růstového potenciálu ve vztahu k ceně akcií.

PEG ukazatel je cenný nástroj pro investory, kteří chtějí získat představu o tom, zda jsou akcie společnosti za určitou cenu dobrým nákupem ve vztahu k očekávanému růstu zisku.

Co je ukazatel Price/Sales (P/S) ? | Vzorec a interpretace

Ukazatel Price/Sales Ratio (P/S) měří poměr ceny akcie k její tržbě na akcii. Tento ukazatel vypočítáme následovně:

Price/Sales (P/S)

Říká nám vztah mezi cenou akcie a prodejem na akcii, nebo analogicky vztah mezi tržní kapitalizací a tržbami. Tento ukazatel nám říká, jakou hodnotu získává společnost za každý dolar příjmu. Používá se pro srovnání společností ve stejném sektoru.

Podívejme se nyní na výraz vzorce pro poměr Price/Sales spolu s příkladem:

Tržní kapitalizaci vypočítáme tak, že vynásobíme cenu akcie počtem akcií v oběhu.

Jak můžeme vidět, tento poměr můžeme vypočítat dvěma způsoby:

 • Použitím agregovaných dat (tržní kapitalizace/tržby)
 • Výpočtem dat na akcii. K tomu bychom měli vydělit tržby počtem akcií v oběhu.

Pokud jde o interpretaci, ukazatel P/S nám říká:

 • Hodnota P/S: Nízký poměr P/S může naznačovat, že akcie jsou podhodnocené ve vztahu k jejich tržbám. Jinými slovy, pokud je výsledek dělení kapitalizace tržbami nízký, může být společnost podhodnocena. Zatímco vysoký P/S poměr může naznačovat, že akcie jsou nadhodnocené. A jako vždy, pokud je naopak poměr vysoký, může být společnost nadhodnocena.
 • Kvalita prodeje: Nízký poměr může znamenat, že společnost má stabilní a silné prodeje ve srovnání s cenou akcie.
 • Investiční rozhodování: Pomocí P/S mohou investoři hodnotit, zda je akcie za určitou cenu dobrým nákupem ve vztahu k výši tržeb společnosti.

Celkově můžeme říci, že ukazatel P/S pomáhá investorům při hodnocení, zda jsou akcie společnosti relativně levné nebo drahé ve vztahu k jejím tržbám.

Co je ukazatel Dividend Yield (DY)? | Vzorec a interpretace

Ukazatel Dividend Yield (Výnos z dividend) měří procento výnosu z investice v akciích na základě dividend vyplácených společností. Jednoduše tedy procento, které obdržíme na dividendách vyplacených společností z naší investice.

Výnos z dividendy vypočítáme jako:

Dividend Yield (DY)

Co nám ukazatel Výnosnosti z dividend říká:

 • Atraktivita investice: Vysoký dividendový výnos bývá pro investory atraktivní, protože naznačuje, že společnost vyplácí vysoké dividendy ve vztahu k ceně akcie. Čím větší procento vyjde jako výsledek, tím větší dividendy nám investice přinese, takže by možná bylo vhodné investovat větší částku.
 • Finanční stabilita: Vysoký výnos z dividend může naznačovat finanční stabilitu a situaci společnosti.
 • Investiční riziko: Naopak, příliš vysoký dividendový výnos může naznačovat, že cena akcie je nízká z důvodu vnímaného rizika investice.

Díky dividendovému výnosu mohou získat investoři představu o tom, jaký výnos z investice mohou očekávat ve srovnání s aktuální cenou akcie. A na základě toho se rozhodnout, zda je investice do dané akcie pro ně atraktivním či nikoliv.

Měli bychom vzít ale v úvahu, zda dividendu společnost vyplácí z hotovosti, pomocí dluhu, nebo prostřednictvím postupného navyšování kapitálu. Ve skutečnosti jsou dividendy tak ceněné, že existují strategie, které se zaměřují pouze na investování do dividend.

A nakonec, pokud jde o ukazatele EV/Ebitda a Free Cash Flow Yield, nebudeme v tomto příspěvku zacházet do větších podrobností. V dalším článku si vysvětlíme co tyto zmíněné ukazatele přesně znamenají, jak se počítají a jak je interpretovat, abyste věděli, jak konkrétní společnost správně ohodnotit.

Poměrové ukazatele | Shrnutí:

Stručně řečeno, existuje celá řada valuačních ukazatelů, které investoři používají v rámci fundamentální analýzy pro ohodnocení konkrétní společnosti. Využívají je zejména investoři při analýze hodnoty společnosti, během které vycházejí z jejich finančních výkazů a dalších reportů. Bavíme se o klasických ukazatelích, jako je PER nebo EV/Ebitda, až po další finanční valuační ukazatele, jako může být např. atraktivní dividendový výnos.

Díky použití těchto ukazatelů mohou investoři přijímat informovaná rozhodnutí o tom, které akcie jsou nadhodnocené nebo podhodnocené. A lépe tak řídit své investice ve snaze maximalizovat výnosy a minimalizovat rizika.

Vždy je však důležité mít na paměti širší kontext trhu a ekonomických trendů. Investoři by měli brát v úvahu faktory, jako jsou makroekonomické ukazatele, aktuální tržní podmínky a zprávy o společnosti, které mají vliv na hodnotu investic a stabilitu trhu. Získání celkového pohledu na situaci je klíčové pro efektivní využití finančních ukazatelů při investování.

Související články

Kam investovat v roce? Nejlepší investice
Mnoho investorů se ptá, kam investovat v roce 2024. Nastal čas pro umělou inteligenci a je společensky odpovědné investování stále rostoucím trendem? Pravdou je, že investování vašich peněz je složitý úkol, který vyžaduje pečlivé zváže...