Kdy je příští zasedání FED? Kalendář na rok 2024 a analýza úrokových sazeb

FED je centrální banka Spojených států. V podstatě je to taková naše ČNB Ameriky. S tím rozdílem, že se jedná o jednu z nejvlivnějších institucí na světě. Pojďme si udělat lepší představu o tom, o čem přesně tato instituce rozhoduje a jaký dopad mají schůze a rozhodnutí FEDu na světové trhy.

FED - centrální banka USA

V tomto článku se podíváme na to, co můžeme od FEDu očekávat nejen na příští schůzce, ale i během zbývající části letošního roku. Představíme si také samotný kalendář schůzek centrální banky USA pro rok 2024.

Bezpochyby se jedná o jedno ze zásadních témat, které investoři napjatě sledují, protože kroky FEDu nejenže přímo ovlivňují vývoj v podstatě všech trhů (akcie, měny, indexy), ale také samotnou světovou ekonomiku.

Schůzky FEDu a FOMC

Když mluvíme o instituci FED, máme na mysli Federální rezervní systém Spojených států. Abychom pochopili vše, co se na schůzkách FEDu děje, měli bychom znát následující čtyři pojmy:

 1. FOMC: je zkratka pro Federal Open Market Committee, což je v překladu do češtiny Federální výbor pro volný trh. Ten se skládá z 12 členů a schází se 8x ročně, přibližně každých 6 týdnů, ve Washingtonu. Obecně platí, že po polovině schůzek, které se konají během roku, následuje tisková konference. FOMC je orgán v rámci FEDu, který je zodpovědný za přijímání klíčových rozhodnutí týkajících se měnové politiky Spojených států.
 2. Zápisy z jednání FEDu: podrobně shrnují všechna témata, která FOMC projednala na svých zasedáních. Zápisy jsou zveřejňovány vždy 3 týdny po každém zasedání FOMC a představují názory všech členů, kteří se schůzí zúčastnili.
 3. Béžová kniha: je soubor dat, které FOMC používá na svých zasedáních při rozhodování. Béžová kniha se zveřejňuje přibližně 2 týdny před zasedáním FOMC.
 4. Bodový graf: zobrazuje řadu bodů. Tento graf se zveřejňuje zdarma po každém zasedání FEDu a odráží názory jednotlivých členů na to, zda a o kolik se úrokové sazby ve zbývajících měsících roku a v následujících letech zvýší nebo sníží. Vznikl na konci roku 2011, kdy byl předsedou centrální banky Ben Bernanke.
Zasedání FEDu

Příští schůze FEDu

Co můžeme od FEDu očekávat v nejbližší době? Příští schůze centrální banky USA bude probíhat v červenci, konkrétně během 30. a 31. července.

Oproti očekávání z počátku letošního roku je vzhledem k přetrvávajícím vysokým hodnotám inflace v poslední fázi velmi pravděpodobné, že americká centrální banka ponechá centrální úrokovou sazbu v dosavadním pásmu 5,25 – 5,5 %.

FED - úrokové sazby 2024

Trhy s futures zase předpokládají, že nejbližší možný termín snížení úrokových sazeb by mohl být v září příštího roku. A to přibližně na 5,00 – 5,25 %, přičemž do konce roku by mohlo dojít ke snížení na přibližně 4,75 – 5,5 %.

Kalendář zasedání FEDu pro rok 2024

Jak už jsme zmínili, FED se schází pravidelně 8x do roka s odstupem zhruba 40 dní mezi jednotlivými schůzkami.

Nyní se podívejme na naplánované schůze centrální banky USA pro rok 2024:

What Is the FOMC? - 2024 Meeting Schedule - Investing.com

Zasedání FEDu tedy v letošním roce bude probíhat v následujících dnech:

 • 30. – 31. ledna
 • 19. – 20. března
 • 30. dubna – 1. května
 • 11. – 12. června
 • 30. – 31. července
 • 17. – 18. září
 • 6. – 7. listopadu
 • 17. – 18. prosince

Tato data jsou pro všechny investory naprosto klíčová. Spousta investorů a analytiků s napětím sleduje rozhodnutí FEDu a snaží se předvídat, jaký dopad budou mít nejenom na americký trh, ale i celkově na světovou ekonomiku.

Poslední schůze FEDu: sazby zůstávají stejné

Poslední schůzka FEDu, která proběhla mezi 11. a 12. červnem, nepřinesla žádné velké změny. FED se již po sedmé v řadě rozhodl ponechat úrokové sazby beze změny.

Můžeme se s vámi podělit o pět klíčových myšlenek z tohoto zasedání:

1. Rozhodnutí o úrokových sazbách a důvod

Centrální banka USA (neboli FED) se rozhodla držet rozmezí úrokových sazeb mezi 5,25% – 5,5%, což je nejvyšší úroveň za posledních 23 let. Rozhodnutí FEDu je založeno na tom, že inflace ještě není zcela pod kontrolou, jelikož nedávná data ukázala vyšší inflaci, než se očekávalo.

Předseda FEDu Jerome Powell na tiskové konferenci 1. května ve skutečnosti prohlásil:

V posledních měsících nedošlo k dalšímu pokroku směrem k 2% inflačnímu cíli stanovenému výborem.

Předseda FEDu Jerome Powell na tiskové konferenci

2. Očekávání poklesu sazeb v krátkodobém horizontu

Na tiskové konferenci Powell vysvětlil, že výbor neočekává pokles sazeb v krátkodobém horizontu. Dokonce prakticky vylučuje snížení jak na příštím zasedání v červnu, tak i na dalším zasedání v červenci.

Poslední údaje o inflaci byly nad očekáváním. Získání této větší důvěry bude pravděpodobně trvat déle, než se předpokládalo. Jsme připraveni udržovat současné cílové rozpětí pro sazbu federálních fondů tak dlouho, jak to bude vhodné.

3. Okamžik prvního možného snížení sazeb podle trhu s futures

A skutečně, nejpesimističtější prognózy trhu, odrážející ceny futures na CME, naznačují, že ke snížení sazeb by nemuselo dojít až v roce 2025, zatímco průměrné prognózy předvídají snížení od září 2024.

Ve skutečnosti se výhled začíná přiklánět k prvnímu snížení sazeb, a to od září 2024.

Powell však ujistil, že k dalšímu zvýšení sazeb pravděpodobně nedojde.

4. Kvantitativní uvolňování (zpomalení odkupů)

Ano, vzhledem k praktické likvidaci repo programu, který poskytoval likviditu systému, Federální rezervní systém oznámil, že od června zpomalí tempo snižování objemu svých držených cenných papírů. A to konkrétně z 60 miliard USD na 25 miliard USD měsíčně.

Toto opatření má předcházet napětí na peněžním trhu, zatímco centrální banka snižuje svou bilanci (ale pomaleji).

5. Rizika stagflace v USA

Nakonec Powell odmítl myšlenku, že americké ekonomice hrozí riziko stagflace. Uvedl, že vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti a pokračujícímu (i když možná zpomalujícímu) hospodářskému růstu, se současná situace od situace v 70. letech, kdy stagflace byla významným problémem, značně liší.

Poněkud uvolněnějším tónem předseda FEDu pronesl:

„Nevidím ani stag, ani flaci“.

Stručně řečeno, po úctyhodném roce 2023, během kterého inflace klesla z přibližně 8-10 % na 3 %, se v roce 2024 zdá, že překonat tento poslední úsek bude mnohem složitější, než se očekávalo.

Samozřejmě budeme věnovat pozornost i dalšímu zasedání FEDu, které proběhne v červnu.

Zvýšil FED v červnu 2024 úrokové sazby?

FED se rozhodl držet úrokové sazby na svém zasedání v dubnu v rozmezí 5,25 – 5,5 % (nejvyšší za téměř 23 let). Instituce totiž ještě nemá dostatečnou důvěru v to, že boj proti inflaci již skutečně vyhrála. Proto se rozhodla počkat a nesnižovat úrokové sazby do té doby, dokud neuvidí, že je inflace skutečně pod kontrolou a trvale klesá k cíli 2 %.

Kolikrát FED zvyšoval úrokové sazby v roce 2023?

Poslední lednové zasedání potvrdilo novou fázi, v níž úrokové sazby zůstávají beze změny. Jednalo se o třetí pauzu v řadě po 11 po sobě jdoucích zvýšeních sazeb od března 2022.

To znamená, že FED od března 2022 zvýšil úrokové sazby 11x za sebou. Tento cyklus zastavil až v červenci 2023.

Jaký vliv mají zasedání a rozhodnutí FEDu na trh?

FED je tedy klíčovou institucí pro ekonomické zdraví Spojených států. Má však významný vliv také na globální finanční trhy. Zasedání FEDu, na kterých se určuje směřování měnové politiky, zejména v souvislosti s úrokovými sazbami, mohou mít významný dopad na finanční trhy.

Co se stane, když dojde ke zvýšení sazeb?

Když se FED rozhodne zvýšit úrokové sazby, nebo přijmout jiné nástroje monetární politiky zaměřené na snížení likvidity v systému v souvislosti s omezením cenové hladiny, vede to ke zpomalení ekonomiky.

Vyšší úrokové sazby ve skutečnosti odrazují od půjček, protože je jednoduše činí „dražšími“. Což má zase negativní vliv na agregátní poptávku a úroveň spotřeby.

Snížená likvidita ovlivňuje i akciový trh. Nižší likvidita znamená méně prostředků na investice. Proto je zvýšení úrokových sazeb obecně spojeno se snížením hodnoty akcií.

V některých případech však může trh „zmírnit“ dopad zvýšení sazeb. To se může stát například, když FED předvídá své záměry v rámci měnové politiky ještě před oficiálním rozhodnutím. V takových případech může být dopad zvýšení sazeb na akciový trh mírnější.

V dobách nejistoty, které následují po zvýšení úrokových sazeb, může být vynikající strategií investování do defenzivních akcií. Vhodnou investiční strategií mohou být také bezpečná aktiva, která vykazují nízkou korelaci s hospodářským cyklem, jako je například investice do zlata.

Co se stane, když dojde ke snížení sazeb?

Naopak, když dojde ke snížení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému (FEDu) nebo jakékoliv jiné centrální banky, nastává logicky opačný efekt, než při zvyšování sazeb. Mezi hlavní důsledky snížení úrokových sazeb patří:

 • Stimulace ekonomiky: Snížení úrokových sazeb zlevňuje půjčky. To může povzbudit podniky i spotřebitele, aby si více půjčovali na investice, respektive na spotřebu.
 • Zvýšená spotřeba: Vzhledem k tomu, že jsou půjčky levnější, mohou být spotřebitelé více nakloněni velkým nákupům, jako jsou domy nebo automobily, což může zvýšit agregátní poptávku celé ekonomiky.
 • Dopad na akciové trhy: Nižší sazby mohou mít pozitivní vliv na akciové trhy. Snížením nákladů na financování a zvýšením spotřeby a investic se mohou zlepšit očekávání firem ohledně zisku, což se často odráží ve vyšších cenách akcií.
 • Devalvace měny: V některých případech může vést snížení úrokových sazeb k devalvaci národní měny vůči ostatním měnám. A to z toho důvodu, že investoři přirozeně hledají vyšší výnosy na jiných trzích, přičemž za tímto účelem prodávají místní měnu.
 • Riziko inflace: I když má snížení sazeb především za cíl stimulovat ekonomiku, vedlejším efektem může být zvýšení inflace. Při zvyšování spotřeby a investic mohou totiž ceny začít růst, zejména pokud nabídka nemůže uspokojit zvyšující se poptávku.

Zasedání FEDu: Závěr

Federální rezervní systém (FED) hraje klíčovou roli nejen v rámci americké ekonomiky, ale také na světové ekonomické úrovni. Centrální banka USA ovlivňuje úrokové sazby, inflaci a celkovou finanční stabilitu.

Rozhodnutí FEDu a nástroje monetární politiky mají dalekosáhlé dopady na globální finanční trhy, jelikož ovlivňují úvěrové podmínky, měnové kurzy a investiční toky.

Proto je pro investory a ekonomické analytiky zásadní sledovat kalendář schůzek FOMC naplánovaných během roku. Pravidelné sledování těchto schůzek poskytuje cenné informace a umožňuje se lépe připravit na potenciální změny v měnové politice a na trzích, což může pomoci minimalizovat rizika a maximalizovat příležitosti v dynamickém tržním prostředí.

Proto se ještě jednou nezapomeňte dobře podívat na kalendář příštích schůzek FEDu pro tento rok, abyste si žádnou z nich nenechali ujít (ta další proběhne už v červnu).

Časté otázky o FEDu

Kdy se koná příští zasedání FEDu?

Příští schůzka FEDu se bude konat 30. a 31. července 2024.

Kdy FED zvýší úrokové sazby?

Na tento rok není plánováno žádné zvýšení úrokových sazeb. A jelikož FED ještě nemá dostatečnou důvěru, že by boj proti inflaci konečně vyhrál, rozhodl se ještě počkat. Centrální banka USA plánuje snížit úrokové sazby, až když uvidí, že je inflace pod kontrolou, tedy že trvale klesá k inflačnímu cíli 2 %.

Jak často se FED vyjadřuje k úrokovým sazbám?

FED se schází za účelem směřování úrokových sazeb, v předem stanovených termínech, 8x ročně.

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...