NFT | Co jsou, jak fungují a jak do nich investovat

V tomto článku se budeme věnovat digitálnímu aktivu, o kterém se hodně mluví: NFT. Jedná se o digitální certifikáty, které jsou podporovány stejnou technologií jako kryptoměny (blockchain).

Od počátku internetu vždy existovala digitální aktiva, například doménová jména. Taková aktiva jsou jedinečná, někdy vzácná. Co kdyby existoval certifikát vlastnictví nebo pravosti těchto aktiv a co kdyby se s takovým certifikátem dalo obchodovat? Díky NFT je to možné.

Co jsou NFT?

Jedná se o zkratku pro Non Fungible Tokens (nezaměnitelné tokeny). Jsou to virtuální majetkové certifikáty, které přinášejí revoluci do světa umění a autorských práv.

co je nft

Digitálnímu umělci Beepleovi (známému grafikovi) se 11. března podařilo prodat v aukci umělecké dílo za přibližně 58 milionů dolarů. Toto dílo je však digitální, nebylo dodáno samo o sobě: dodán byl digitální certifikát udělující vlastnické právo k dílu. Jinými slovy, Non Fungible token.

Prostřednictvím těchto nezcizitelných tokenů, certifikátů nebo prostě „žetonů“ lze v účetní knize uchovávat pravost nebo vlastnická práva k jakémukoli digitálnímu aktivu a tyto informace nelze zfalšovat.

Nazývají se non-fungible tokeny, protože představují práva k aktivům, která mají tuto vlastnost. Zaměnitelné aktivum je aktivum, které lze vyměnit za jiné aktivum stejné hodnoty, protože se zhoršuje, opotřebovává nebo spotřebovává. Jasným příkladem jsou peníze nebo umělecká díla.

Když nám dluží 100 Kč, nemusí nám vrátit stejnou bankovku v hodnotě 100 Kč, kterou jsme jim půjčili, stačí, když nám dájí částku ve stejné hodnotě. Například dvě mince v hodnotě 50 Kč nebo 5 mincí v hodnotě 20 Kč.

Existují však aktiva, která nelze nahradit jinými: mají jedinečné a originální vlastnosti. Největším příkladem je umění, ale existují i další segmenty, v nichž jsou NFT platné, a my se jim budeme věnovat níže.

Zatímco tedy kryptoměny jsou zaměnitelné tokeny, NFT jsou tokeny (což by mohlo být něco jako digitální „žeton“), které mají jedinečné vlastnosti. Tyto „žetony“ představují práva k aktivu a jsou obchodovatelné. Bylo by to jako mít kryptoměnu s vlastními odlišnými vlastnostmi. V důsledku toho bude jedinečná i její hodnota.

Jaké výhody nabízejí NFT?

Mezi další výhody patří především tyto:

 • Standardizace: digitální aktiva neměla zastoupení až do vzniku nezaměnitelných tokenů. Například sběratelský předmět nebyl reprezentován stejným způsobem jako nákup domény. Tím, že jsou reprezentovány v nezaměnitelných tokenech, je možné vytvořit soubor standardů, jako je vlastnictví, převod a řízení přístupu.
 • Obchodovatelnost: díky standardizaci nezaměnitelných tokenů je lze snadno převádět. Nový projekt NFT lze volně směňovat na trhu. Uživatelé mohou vytvářet sofistikovanější možnosti obchodování, jako jsou aukce, nabídky, sdružování a možnost prodeje v jakékoliv měně. Nemluvě o přítomnosti obchodníků, kteří vytvářejí širší trh.
 • Zaručená vzácnost: díky inteligentním kontraktům mohou tvůrci projektů NFT vytvořit omezený počet konkrétního výtvoru. Mohou také požadovat, aby tato specifika zůstala v čase neměnná. Nezaměnitelné tokeny demonstrují vzácnost originálního díla (což je ve světě umění vysoce ceněno).
 • Programovatelnost: NFT jsou 100% programovatelné. Mnohé z nich mají složitou mechaniku, protože jejich konstrukce umožňuje více možností.

V jakých segmentech mohou být NFT užitečné?

Soubor GIF, příspěvek na sociálních sítích, digitální obrázek, elektronická kniha, digitální umění, atd. Všechny tyto prvky jsou dostupné komukoliv na jedno kliknutí. Vlastnictví těchto výtvorů však někomu patří a certifikát prokazující vlastnictví a/nebo originalitu může být digitální; jinými slovy NFT. Pokud si někdo tento digitální certifikát koupí, stává se vlastníkem daného výtvoru.

NFT přinesly skutečnou revoluci v digitálním světě. Umělci, velké značky, celebrity, herci, influenceři a kdokoli, kdo má nějaké digitální právo, ho může využít prostřednictvím těchto digitálních vlastnických certifikátů.

Tady jsou některé ze segmentů, ve kterých je lze využít:

 • Digitální umění: každý digitální umělec může vytvořit infoprodukt a prodat vlastnictví prostřednictvím NFT.
 • Sběratelské předměty: lze vydávat nezaměnitelné tokeny, které je možné sbírat. Tento segment generuje následovníky (hobby sběratele) a podporuje interakce mezi sběrateli. Existují NTF na (digitálních) kartičkách fotbalistů.
 • Videohry: karetní hry, hry na hraní rolí, strategické hry, atd. Příkladem mohou být předměty získané ve hrách na hraní rolí. Některé z nich je obtížné získat a mají pro hráče vysokou hodnotu. U těchto typů her často existuje paralelní trh pro nákup a prodej takových předmětů.
 • Sport: předmětem NFT může být majetek a autorská práva, která vlastní významné sportovní osobnosti nebo fotbalové kluby. Například NBA, profesionální basketbalová liga ve Spojených státech, prodává videozáznamy nejlepších momentů všech dob.
 • Mezi dalšími: například doménová jména nebo jakákoli jiná specifická práva vlastníků.

Je třeba poznamenat, že NFT nejsou v rozporu s fyzickým světem. Mohou být digitálním doplňkem jakéhokoli existujícího reálného aktiva.

Ze stejného důvodu nemusí NFT znamenat převod autorských práv. Stačí, když se jedná o osvědčení o originalitě díla (bylo by to jako koupit si kresbu podepsanou Dalím).

Jak NFT fungují?

NFT využívají stejnou technologii jako kryptoměny, tj. blockchain. Jejich transakce se provádějí prostřednictvím digitální účetní knihy v decentralizované síti a ukládají se do peněženky.

Tímto způsobem je NFT zaznamenán v digitální účetní knize. Od kryptoměn se však liší tím, že každý z těchto nezaměnitelných tokenů je tvořen souborem metadat, která mu dávají jedinečné vlastnosti. Jinými slovy: jsou individuální a navzájem se liší. Metadaty mohou být charakteristiky, jako je velikost, jméno tvůrce atd.

Stejně jako v případě kryptoměn nelze nezaměnitelné tokeny padělat. Záznam je ve sdílené účetní knize, kterou spravují tisíce uživatelů po celém světě. Metadata NFT zaručují pravost díla.

Fungování NFT se může lišit v závislosti na blockchainové platformě, která je podporuje. Zpočátku to byla síť Ethereum, která prováděla transakce pro tato aktiva.

Jednou z klíčových vlastností Etherea je to, že umožňuje vytváření chytrých kontraktů (na nichž jsou založeny standardy pro „tokenizaci“ neboli vytvoření nezaměnitelného tokenu).

Podle „NFT Yearly Report 2020“ však není zřejmá žádná korelace mezi celkovým objemem transakcí NFT a transakcí Ethereum (zdá se, že průměrný týdenní objem transakcí NFT je v porovnání s objemem transakcí Ethereum Blockchain stále velmi nízký). Ve skutečnosti jsou NFT připraveny běžet na jakémkoli blockchainu, nejen na Ethereu. Ačkoli většina projektů probíhá na této platformě, není jediná.

Stručně řečeno, díky blockchainu se NFT může stát jakékoli digitální aktivum. Tento proces se nazývá „ražba“ nebo „tokenizace“.

Jak investovat do NFT?

Vzhledem k prodejnosti nezaměnitelných aktiv se vytvořil celý trh, který přitahuje pozornost mnoha investorů.

Jen za první dva měsíce roku 2021 dosáhly transakce na trhu NFT více než 200 milionů dolarů, a to je stále v počáteční fázi.

Není pochyb o tom, že tato čísla dostatečně naznačují, že trh je na vzestupu (někteří dokonce naznačují, že se možná vytváří bublina). Ve skutečnosti je však trh s NFT ve srovnání s trhem s kryptoměnami stále velmi malý. Jako takový jej zatím nelze přesně změřit. Nicméně jeden z prvních ukazatelů, jak by mohl být zájem vývojářů: počet kontraktů ERC721 (první standard pro reprezentaci nezaměnitelných digitálních aktiv) roste exponenciálním tempem.

Lze tvrdit, že krize Covid-19 urychlila přechod k digitálnímu světu a je to patrné na těchto nových trendech. Digitální prodej je na vzestupu, zatímco fyzické obchody jsou na druhé straně mince. Společnost stále více směřuje k éře, kdy digitální transakce budou hlavní cestou obchodu. Vznik non-fungible obchodů tuto budoucnost podporuje.

NFT jsou vnímány jako úložiště hodnot a existují pro ně směnné platformy. Například Opensea: největší existující tržiště s kryptozbožím. Jedná se o tržiště sběratelských předmětů, herních předmětů a řady dalšího virtuálního zboží. Platforma funguje jako obchodní dům podobný eBay. Předměty se nakupují prostřednictvím inteligentních kontraktů.

Způsoby, jak vydělávat peníze s NFT

V zásadě existují tři způsoby, jak s NFT vydělávat peníze. Jedná se o tři obchodní modely, které podle „NFT Yearly Report 2020“ mohou zajistit stabilní a dostatečný zdroj příjmů, aby se jednalo o činnost na plný úvazek.

 • Umělec (tj. tvůrce digitálního obsahu)
 • Vývoj projektů NFT
 • Obchodování s NFT (investování do NFT)

Investice do NFT

Vzhledem k tomu, že se jedná o nepeněžité předměty, neexistuje žádný organizovaný trh pro investování do NFT. Je to podobné jako investování do nemovitostí nebo umění.

Není pochyb o tom, že trh s uměním může být dobrým zdrojem příjmů pro každého, kdo se v něm umí orientovat, ale nemá transparentnost organizovaného trhu.

Obchodníci nebo investoři do těchto projektů se řídí obecnými pravidly veškerého obchodování: nakupovat nízko a prodávat vysoko. Jak ale zjistit, zda má tento projekt růstový potenciál?

V tomto ohledu by se fungování trhu s NFT dalo přirovnat k fungování trhu s uměním nebo kryptoměnami: Je obtížné získat hodnotu aktiv. Nicméně i investování do NFT lze považovat za ještě rizikovější než do kryptoměn.

Ve skutečnosti je na tomto trhu příliš brzy na to, aby bylo možné určit, zda jsou možné rychlé investice (krátkodobé obchodování). Pokud se však můžeme řídit tradičním trhem s uměním, investice potřebují čas, aby dozrály. Málokdy se stane, že by umělecké dílo získalo na hodnotě během několika let.

I když při pohledu na vývoj trhu je možné, že počáteční očekávání podnítí nadměrnou poptávku a aktiva mohou rychle růst, vody se pravděpodobně vrátí do svých kolejí (trh se vždy v dlouhodobém horizontu vzpamatuje).

Budeme-li tedy k investicím do NFT přistupovat jako k investicím do umění, může svou roli sehrát také inflace, která může mít vliv na výnosnost investice. Byl by to faktor, který je třeba mít na paměti.

Na druhou stranu, stejně jako se analyzuje společnost, aby se určila cena její akcie, je možné analyzovat i tým vývojářů, odvětví, ve kterém NFT působí, komunitu, kterou vytváří, osobní značku umělce a další základní údaje.

Je třeba mít hluboké znalosti o tomto trhu, stejně jako je tomu u trhu s nemovitostmi nebo uměním.

Při pohledu na tržní kapitalizaci různých NFT by člověk mohl dojít k názoru, že ti, kteří patří mezi nejvýkonnější, jsou ti, kteří mají skutečně solidní projekt.

Tržní kapitalizace NFT
Pořadí NFT podle tržní kapitalizace
(Zdroj: CoinMarketCap)

Kromě analýzy každého aktiva jako takového (protože je jedinečné) je nutné znát i jeho následovníky, kteří za ním stojí.

Každé NFT generuje následovníky a očekávání a právě oni dodávají projektu dynamiku. Musíte si položit otázku, zda je tento počet sledujících dostatečně velký a jeho profil dostatečně silný na to, aby generoval zisky. Neustále rostoucí komunita je dobrým ukazatelem projektu s dobrými vyhlídkami na růst.

Další důležitý aspekt, který je třeba mít na paměti při investování: je dostatečně likvidní, aby nám umožnil naši investici v pravý čas odložit?

Jak sledovat NFT?

Existují webové stránky a zdroje informací o tomto odvětví. Zkušené oko může zjistit, do kterých projektů se vyplatí investovat.

NFT je největší existující databáze, kde se můžete podívat na historii transakcí.

Je třeba věnovat čas seznámení se s trhem a různými nefunčními aktivy, která se na něm obchodují. Všímejte si trendů a údajů o prodejích.

Mysleme na to, že trh s uměním je obecně vyhrazen profesionálům, kteří jej znají do hloubky (např. starožitníci, galerie, obchodníci s uměním, aukční síně, zkušení sběratelé, kteří byli v tomto oboru vyškoleni atd.) K obchodování s uměním je třeba být skutečným odborníkem, což je dokonale přirovnatelné k investování do NFT.

Kdybychom investovali do akcií společnosti Microsoft, mohli bychom si jich koupit tolik, kolik si můžeme dovolit, protože je není třeba zhodnocovat jednu po druhé. Žádné dva NFT však nejsou stejné; pro každý z nich je třeba provést přesné ocenění.

Hlavní NFT na OpenSea
Seznam hlavních NFT
(Zdroj: OpenSea)

Trh s NFT

Je možné, že stejně jako u všech typů aktiv mohou vzniknout derivátové nástroje na NFT. Máme na mysli CFT a dokonce finanční futures na NFT.

Možnost obchodovat s CFT prostřednictvím nových nástrojů může být v zásadě výhodou. Obchodník totiž získá přístup na trh, na kterém fyzicky nenakupuje non-fungible tokeny, ale spekuluje na kolísání jejich ceny.

Finanční deriváty poskytují větší likviditu a snadnější obchodování. Díky snadnému zaujímání krátkých pozic, které tyto produkty nabízejí, lze využívat pohybů cen směrem nahoru i dolů. Navíc se jedná o nástroje s pákovým efektem (pokud je příslušné riziko dobře řízeno, může být pákový efekt užitečný).

Zatím existuje pouze spotový trh: fyzický nákup a prodej NFT. Bez zprostředkování brokera.

Je výhodné sledovat ceny diktované tímto trhem, protože ten nejlépe určuje ceny aktiv na základě uskutečněných prodejů. Při nákupu NFT a sledování jeho prodejní ceny tak budeme moci zjistit, zda je v souladu s tržní cenou, zda se zvýšila nebo snížila.

Kromě platforem pro nákup a prodej NFT mohou existovat skupiny, komunity nebo fóra, kde je lze prodávat levněji, ve větších šaržích apod. Vše je otázkou kontaktů a vyjednávání. Tato forma obchodování je možná u některých velkých projektů NFT.

Trh zkrátka může být složitý. Investovat do NFT však není zcela nemožné, pokud znáte klíč k obchodování s těmito novými digitálními aktivy.

Související články