Jak se indexovat na svět? MSCI World vs MSCI ACWI

MSCI World a MSCI ACWI jsou dva globální indexy často replikované správci indexových fondů. Oba se používají k indexování světa, ale s mírně odlišným profilem.

V tomto článku se podíváme na rozdíly a podobnosti mezi těmito dvěma indexy.

Jak můžeme investovat do indexů MSCI World a MSCI ACWI a kde tak můžeme učinit. Můžete se pak rozhodnout, zda do svého indexovaného portfolia zařadíte jeden nebo druhý.
investovat msci
Jak indexovat do světa? MSCI WORLD vs MSCI ACWI

MSCI World: Charakteristika, složky a rozdělení

MSCI World je nejznámější index vytvořený společností MSCI, Morgan Stanley Capital International. Je referenčním ukazatelem pro všechny akciové nástroje a investory, kteří chtějí investovat do globálních akcií.

Jinými slovy, pro ty, kteří chtějí investovat globálně prostřednictvím jediného indexu, což je to, k čemu je index MSCI World určen: odráží výkonnost globální (nebo většiny globální) ekonomiky.

Charakteristiky indexu MSCI World

MSCI World je globální akciový index reprezentující výkonnost velkých a středně velkých společností ve 23 rozvinutých zemích (nenabízí expozici vůči rozvíjejícím se trhům).

V současné době zahrnuje 1 480 společností, které představují přibližně 85 % tržní kapitalizace každé země. Jedná se o index vážený kapitalizací upravený o volně obchodované akcie společností.

Složky indexu MSCI World

Jak bylo uvedeno výše, index MSCI World se skládá z 1 480 společností. První tři pozice již tvoří přibližně 12 % indexu, a to v průměru v 1 480 společnostech.

Jedná se o 10 nejvyšších pozic (všechny patří USA), které ovlivňují 10 společností, neboť společnost Alphabet (Google) je přítomna se svými akciemi „A“ a „C“:

 • Apple
  • % indexu: 5,26
  • Kategorie: Info Tech
 • Microsoft
  • % indexu: 4,34
  • Kategorie: Info Tech
 • Amazon:
  • % indexu: 2,07
  • Kategorie: Cons Discr
 • NVIDIA
  • % indexu: 1,74
  • Kategorie: Info Tech
 • Alphabet A
  • % indexu: 1,74
  • Kategorie: Info Tech
 • Alphabet C
  • % indexu: 1,37
  • Kategorie: Comm Srvcs
 • META
  • % indexu: 1,11
  • Kategorie: Comm Srvcs
 • Tesla
  • % indexu: 1,02
  • Kategorie: Cons Discr
 • Unitedhealth Group
  • % indexu: 0,85
  • Kategorie: Health Care
 • Exxon Mobil Corp
  • % indexu: 0,79
  • Kategorie: Energy

Na českém trhu se objevil unikátní investiční fond zaměřený na akcie zastoupené v akciovém indexu S&P 500. Fond EFEKTIKA umožňuje investovat do světových ekonomických lídrů, jako jsou Apple nebo Coca-Cola, v českých korunách a s očekávaným výnosem přes 7 % ročně.

S&P 500 patří mezi investory k nejoblíbenějším indexům. Složení tohoto indexu sleduje většinu významných světových společností, což dokonale odráží dlouhodobý trend růstu světové ekonomiky. Fond EFEKTIKA investuje do akcií několika pečlivě vybraných burzovně obchodovaných fondů (ETF), které nakupují akcie založené na složení indexu S&P 500. Tím se minimalizuje riziko výkonnosti jednotlivých společností nebo sektorů a stabilizují se výnosy. Očekávaná roční výkonnost fondu EFEKTIKA ve výši 7 % vychází z historické výkonnosti indexu S&P 500. Produkt je navíc široce diverzifikovaný a profesionálně řízený.

Geografické a sektorové rozložení MSCI World

Je důležité si uvědomit, že index MSCI World odráží výkonnost hlavních společností ve 23 rozvinutých zemích, přičemž vynechává rozvíjející se země, což je hlavní rozdíl oproti indexu MSCI World ACWI.

Jedná se o země, které jsou součástí indexu MSCI World:

 • Amerika
  • Kanada
  • USA
 • Evropa a Střední východ
  • Rakousko
  • Belgie
  • Dánsko
  • Finsko
  • Francie
  • Německo
  • Irsko
  • Izrael
  • Itálie
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Spojené království
 • Tichomoří
  • Austrálie
  • Hongkong
  • Japonsko
  • Nový Zéland
  • Singapur

Mnozí investoři se domnívají, že když investují do globálního indexu, již těží z růstu celého světa, i když v menší míře v zemích, jako je Čína, Indie, Afrika nebo Latinská Amerika.

Skutečnost je taková, že to není pravda. A proto pokud hledáme expozici v těchto zemích, musíme ji doplnit dalšími indexy. Většina portfolií tak činí pomocí indexu rozvíjejících se zemí, jako je například index MSCI Emerging Market.

Váha v % podle země v indexu MSCI World

Podle sektorů index ukazuje váhu sektorů s největší tržní kapitalizací, kterými jsou technologie a finance:

Váha v % podle odvětví v indexu MSCI World

Jak vidíte, má silný příklon k technologiím a pak má váhu defenzivních sektorů (finanční, zdravotnický, spotřební).

Jak investovat do indexu MSCI World?

Jako u každého indexu existují tři způsoby, jak do nich investovat: indexové fondy, ETF a/nebo futures. V tomto článku vynecháme futures a zaměříme se na první dva.

Podívejme se zvlášť na nejlepší indexové fondy a ETF indexované k indexu MSCI World:

Začneme indexovými fondy:


Nyní přejdeme k ETF na MSCI World:


MSCI ACWI: vlastnosti, složky a distribuce

V posledních letech se tento nový srovnávací index stal módou pro všechny investory, kteří se snaží mít ve svém portfoliu zastoupenu co největší diverzifikaci.

Tento index přidává společnosti z rozvinutých zemí ke společnostem z rozvíjejících se zemí. Nabízí tak globálnější expozici a lépe reprezentuje výkonnost světové ekonomiky.

Donedávna neexistovaly žádné fondy indexované podle indexu MSCI ACWI.

Charakteristika indexu MSCI ACWI

Index MSCI ACWI tvoří 2 898 společností z 23 rozvinutých a 26 rozvíjejících se zemí. Jedná se o stěžejní index MSCI, neboť kombinuje dva historické indexy, MSCI World a MSCI Emerging Markets.

Váha společností z rozvinutých zemí však znamená, že index MSCI World představuje přibližně 88 % indexu MSCI ACWI a pokrývá přibližně 85 % souboru globálních investičních příležitostí pro akcie.

Složka indexu MSCI ACWI

Jelikož je investováno do více zemí, má více portfoliových podílů. Deset nejvýznamnějších pozic je však naprosto stejných.

To svědčí o růstu a síle amerických technologických společností.

Možná se ptáte, kde bych mohl vidět všechny společnosti, které tvoří tento index?

Nejjednodušší možností by bylo podívat se na výroční zprávu ETF, který tento index kopíruje.

Níže uvádíme seznam nejlepších ETF, které sledují index MSCI ACWI.

Geografické a sektorové rozložení indexu MSCI ACWI

I když vidíme toto složení, je pravda, že ve složení stále převažuje váha USA a technologií, i když s menší váhou.

Zde můžeme porovnat výnosnost, kterou tři indexy dosáhly v posledních letech.

Váha v % podle zemí v indexu MSCI ACWI

Rozložení podle sektorů je velmi podobné, s určitými procentními změnami.

Váha v % podle zemí v indexu MSCI ACWI

Jak investovat do indexu MSCI ACWI?

Až donedávna budou ETF jediným způsobem, jak replikovat index MSCI ACWI prostřednictvím indexových fondů, nad rámec kombinace indexů MSCI World a Emerging Markets s vhodnými váhami, aby více či méně přesně kopírovaly výkonnost tohoto indexu.

Nyní je k dispozici fond indexovaný podle tohoto globálního indexu:


Rozdíly mezi MSCI World a MSCI ACWI

V tuto chvíli již budete mít jasno v tom, jak se oba indexy liší. MSCI World reprezentuje rozvinuté ekonomiky a MSCI World ACWI přidává rozvíjející se ekonomiky. Je to tak jednoduché.

Tím je druhý v zásadě reprezentativnější index globální ekonomiky, i když je pravda, že váha rozvíjejících se ekonomik je omezená.

A z hlediska ziskovosti? Níže uvedená tabulka porovnává meziroční výkonnost obou indexů a MSCI Emerging Markets.

Roční výkonnost hlavních indexů MSCI

Jak vidíte, existují rozdíly v závislosti na chování rozvíjejících se zemí a na tom, co přidávají nebo ubírají od MSCI ACWI.

V grafickém formátu došlo k jeho vývoji:

Graf výkonnosti dvou indexů MSCI a MSCI Emerging Markets

MSCI World vs MSCI ACWI: Který si vybrat?

Při vytváření portfolia indexových fondů si můžete vybrat jeden nebo druhý index v závislosti na tom, jak složitý nebo jednoduchý chcete, a na alokaci aktiv, kterou zvažujete.

Pro nejjednodušší portfolio by stačil globální index pro část s variabilním výnosem a další dluhopisový index pro část s pevným výnosem. Ve skutečnosti takto funguje portfolio méně než 10 000 EUR Indexa Capital, jak uvidíme později.

Výběr MSCI World nebo MSCI ACWI pro toto portfolio bude záviset především na vkusu. Pokud chcete jednoduchým způsobem expozici na rozvíjejících se trzích, zahrnete MSCI World ACWI. Pokud dáváte přednost ignorování rozvíjejících se zemí nebo si sami zvolíte procento, které zaujímají ve vašem portfoliu, rozhodnete se pro MSCI World a poté přidáte MSCI Emerging Markets.

Makléři pro MSCI v České republice

Pokud hledáte brokery, u kterých můžete investovat do MSCI World, MSCI ACWI a MSCI Emerging Markets v České republice, zde je několik možností:

eToro

Online broker eToro, který nabízí obchodování s akciemi bez poplatků. Můžete také kopírovat ostatní obchodníky/investory. Jedná se o elegantní, moderní platformu, které důvěřuje více než 30 milionů klientů po celém světě.

Zdroj: etoro.com

XTB a DEGIRO

Tito makléři jsou sice oblíbení, ale nemusí nabízet ETF, které sledují indexy MSCI World, MSCI ACWI nebo MSCI Emerging Markets.

Související články

ETF pro investice do Nasdaq100
NASDAQ100 je americký akciový index, který sleduje 100 největších nefinančních společností kótovaných na akciovém trhu Nasdaq, který je po NYSE druhým největším trhem v USA. Je velmi populární, protože jsou na něm kótovány největší a nejznámějš...