Inspirativní Biografie: William O’Neil

William J. O’Neil je investor, autor a zakladatel Investor’s Business Daily (IBD), vlivné finanční publikace zaměřené na technickou analýzu a růstové investování.
Proslavil se nejen založením svého finančního časopisu, ale také tím, že jako jeden z prvních investorů zapojil do svého výzkumu a investičního rozhodování počítače.

O’Neil je známý především díky vývoji strategie CAN SLIM, což je investiční přístup, který kombinuje technickou a fundamentální analýzu s cílem identifikovat akcie s růstovým potenciálem.

Počátky a první kroky

Narodil se 25. března 1933 v Oklahomě v USA. Od mládí projevoval vrozený zájem o finance a investování. Ve svých 21 letech začal investovat do akcií se skromnou půjčkou 5 000 dolarů. Tato počáteční investice znamenala začátek jeho investiční kariéry.

Studoval ekonomii na Univerzitě Jižní Kalifornie, kde získal znalosti, které se promítly do jeho investičního přístupu. Studium ukončil v roce 1955 a poté sloužil v americkém letectvu.

Stejně jako další úspěšní investoři, například Warren Buffett, i William O’Neil studoval u Benjamina Grahama, předního investora a autora vlivné knihy „Inteligentní investor“. Grahamova investiční filozofie, která se zaměřuje na vnitřní hodnotu akcií, ovlivnila O’Neilovo investorské formování.

William O'Neil
Zdroj: IBD/Glenn Larkin

Kariéra na akciovém trhu

William J. O’Neil zahájil svou kariéru jako makléř v roce 1958 ve společnosti Hayde, Stone & Company. Tam si při přípravě portfolií pro klienty této společnosti se sídlem v Los Angeles uvědomil, že klíčem k úspěšnému investování na akciovém trhu je analýza dat.

Proto v roce 1963 založil společnost William O’Neil Co. Inc., která se stala světově proslulou díky tomu, že jako první společnost vytvořila databázi, která denně sledovala více než 70 000 akcií po celém světě. A ve svých 30 letech se stal nejmladším člověkem, který kdy koupil místo na newyorské burze (NYSE).

V roce 1984 William O’Neil založil finanční publikaci Investors Business Daily (IBD), která se stala jedním z předních zdrojů technické analýzy a investičního poradenství v oblasti růstu. IBD se zaměřila na poskytování relevantních informací a nástrojů pro investory, které jim umožnily identifikovat investiční příležitosti.

Metodika CAN SLIM

Výsledkem jeho dlouholetého výzkumu a výpočtů výkonnosti akciových trhů byla investiční strategie CAN SLIM, jedna z nejznámějších investičních strategií, která se dodnes těší skvělé pověsti.

Strategie CAN SLIM tak na základě výzkumu a analýzy tržních dat identifikovala společné vzorce a charakteristiky, které sdílejí akcie, jež dosáhly mimořádně dobré výkonnosti. Zkoumala cenové trendy, grafické vzorce a základní údaje těchto úspěšných akcií.

Metodika CAN SLIM je založena na sedmi klíčových složkách, z nichž každá představuje důležité kritérium pro hodnocení akcií:

 • C (Current Earnings): „C“ označuje aktuální zisk společnosti. Hledí se na to, zda společnost vykazuje konzistentní a udržitelný růst zisků v posledních čtvrtletích.
 • A (Annual Earnings): „A“ se týká ročního zisku. O’Neil navrhl, aby akcie měla v posledních letech historii růstu zisků.
 • N (New Products, New Management, New Highs): „N“ odkazuje na nové a pozitivní faktory, které mohou podpořit růst společnosti. Může jít o nové produkty, silné vedení managementu nebo o to, že akcie dosáhne nových historických maxim.
 • S (Supply and Demand): „S“ se týká nabídky a poptávky po akciích na trhu. U akcie se hledá rostoucí poptávka a omezená nabídka.
 • L (Leader nebo Laggard): „L“ označuje, zda je akcie lídrem ve svém odvětví nebo sektoru. Upřednostňovány jsou akcie, které vedou z hlediska výkonnosti a podílu na trhu.
 • I (Institutional Sponsorship): „I“ označuje institucionální sponzoring. Akcie, které jsou podporovány finančními institucemi, mají často vyšší růstový potenciál.
 • M (Market Direction): „M“ označuje směr celkového trhu. Podle metodiky CAN SLIM je důležité investovat do akcií, když se trh jako celek nachází v rostoucím trendu.

Jak vydělat peníze na akciích

Je autorem bestselleru „How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad“ (Jak vydělat peníze na akciích: Úspěšný systém v dobrých a špatných časech), který je zásadním dílem v oblasti investování. V této knize O’Neil představuje svůj přístup k investování založený na technické analýze a studiu cenových vzorců na akciovém trhu. Zde je stručné shrnutí klíčových bodů knihy:

 • Technická analýza a grafy: O’Neil zdůrazňuje význam technické analýzy, která zahrnuje studium grafů cen a objemů akcií. Tvrdí, že technická analýza může poskytnout včasné signály o trendech na trhu a jednotlivých akciích.
 • Cenové vzorce: Autor představuje několik cenových vzorců, které mohou investorům pomoci identifikovat investiční příležitosti. Patří mezi ně obrazce „cup and handle“, „flags“ a „head and shoulders“.
 • Výběr vítězných akcií: O’Neil nabízí pokyny pro výběr akcií s vysokým potenciálem růstu. Tyto pokyny zahrnují zaměření se na akcie se silným růstem zisků, vedoucí postavení v odvětví a vzestupný trend na jejich grafech.
 • Řízení rizik: Autor zdůrazňuje význam řízení rizik a navrhuje strategie na ochranu investic, jako je stanovení limitů ztrát a diverzifikace portfolia.
 • Psychologie investora: O’Neil se zabývá také psychologií investora a zdůrazňuje, že je třeba zachovat emocionální disciplínu a vyhnout se impulzivním rozhodnutím založeným na strachu nebo chamtivosti.
 • Praktické příklady: V celé knize jsou uvedeny praktické příklady a případové studie úspěšných akcií, které uplatňují zásady a strategie představené O’Neilem.

Zajímavé anekdoty z jeho života

 • William O’Neil během své kariéry prováděl rozsáhlou analýzu technických vzorců akcií a vytvořil koncept „Cup with handle“ (hrneček s rukojetí) jako klíčového vzorce grafu pro identifikaci investičních příležitostí.
 • O’Neil je silným zastáncem důležitosti investiční disciplíny. Zdůrazňoval potřebu stanovit si jasná pravidla a důsledně je dodržovat, aby se minimalizovalo riziko.
 • V roce 2010 uvedl na trh ETF William O’Neil + Co. založený na jeho investičním přístupu, což dokazuje trvalý vliv jeho strategií ve finančním světě.

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...