Pevný výnos: Co to je a jak funguje? | Do jakých dluhopisů investovat?

Pokud si na roku 2023 budeme něco pamatovat, bude to tím, že to byl první rok po dlouhé době, kdy se dluhopisy staly opět atraktivními.

pevny-vynos

V tomto příspěvku se podíváme na to, co jsou dluhopisy, jak fungují a jak do nich investovat.

Co jsou dluhopisy nebo trh s pevným výnosem?

Pevný výnos jsou obchodovatelné tituly, jejichž hlavním cílem je získat kapitál od investorů. Tímto způsobem se emitent zavazuje k platbě úroků a vrácení investovaného kapitálu v dohodnutém okamžiku. Úroky lze platit prostřednictvím pravidelných pevných nebo variabilních kupónů po dobu platnosti daného aktiva. Je to tedy typ investice, u kterého víme, jaký výnos poskytne investorovi a jak dlouho.

Dluhopisy jsou aktiva s pevným výnosem, finanční nástroje, které přinášejí právo na výběr pro svého držitele výměnou za poskytnutí kapitálu emitentovi po určitou dobu.

Typy dluhopisů

Pojďme se nyní podívat na nejdůležitější typy dluhopisů, které můžeme najít:

Institucionální dluhopisy

Veřejné, institucionální nebo také nazývané státní dluhopisy, jsou emitovány státem nebo jinými veřejnými subjekty. Cílem je získat kapitál, aby bylo možné získat financování pro splnění svých závazků a financování státního rozpočtu.

Emitent je povinen vrátit investovaný kapitál spolu s úroky, když dluhopis splatí.

Proto si stát na financování své vládní činnosti půjčuje od investorů, a to vydáváním státních dluhopisů (a také jiných aktiv, jako jsou státní pokladniční poukázky a obligace).

Korporátní dluhopisy

Soukromé nebo korporátní dluhopisy nevystavuje stát, ale soukromé společnosti. Ty hledají způsob financování, aby získaly prostředky od investorů a měly větší ekonomickou kapacitu pokračovat ve své ekonomické činnosti, financovat projekty a expandovat.

Společnost vyplácí úroky a po splatnosti vrátí investovaný kapitál spolu s úroky.

Vzhledem k tomu, že mají vyšší riziko než státní dluhopisy, protože za ně neručí stát, nýbrž společnost, platí svým držitelům vyšší úrok.

Další dluhopisy

Existují také další typy dluhopisů, například:

 • Vyměnitelné dluhopisy: jsou dluhopisy, které se vyměňují za již existující akcie společnosti a ne za peníze.
 • Převoditelné dluhopisy: dluhopisy jsou vyměnitelné za nově vydávané akcie.
 • Dluhopisy s nulovým kupónem: nevyplácejí úroky, ale vyplácejí je všechny při splatnosti.
 • Pokladniční dluhopisy: vydávají je společnosti na krytí hotovostních potřeb.
 • Věčné dluhopisy: nikdy nejsou splatné, tj. nikdy nevracejí investovanou jistinu, ale neustále přinášejí úrok.
 • Špatné dluhopisy: jsou vysoce rizikové, ale mají vyšší úrokové sazby.
 • Podmíněné konvertibilní dluhopisy (CoCos): CoCos neboli podmíněné konvertibilní dluhopisy jsou dluhové nástroje, které se v případě finančních potíží banky automaticky přemění na vlastní kapitál, a pomáhají tak udržet její platební schopnost.

Jak investovat do dluhopisů?

Existují různé způsoby, jak můžete investovat do dluhopisů. Tři hlavní způsoby jsou následující:

1. Koupit jednotlivé dluhopisy

 • Dluhopisy si může zakoupit každý sám, a to několika způsoby:
 • Banky: Mnoho komerčních bank nabízí možnost nákupu dluhopisů. Stačí navštívit vaší banku a informovat se o aktuální nabídce dluhopisů.
 • Investiční společnosti a brokeři: Specializované investiční společnosti a brokeři poskytují služby nákupu a prodeje dluhopisů.
 • Online platformy: Existují online investiční platformy, které umožňují nákup a prodej dluhopisů.
 • Ministerstvo financí: Pro nákup státních dluhopisů můžete využít webové stránky Ministerstva financí ČR. Například Dluhopis Republiky je dostupný prostřednictvím speciálního portálu Ministerstva financí.
 • Burza cenných papírů Praha (BCPP): Na Burze cenných papírů Praha je možné obchodovat s dluhopisy prostřednictvím licencovaných brokerů.

2. ETF a dluhopisové investiční fondy

Prostřednictvím ETF (burzovně obchodovaných fondů) můžeme snadno investovat do pevných výnosů a dluhopisů, protože kopírují příslušné indexy, jsou pasivně spravovány, a proto mají nižší náklady a poplatky než tradiční fondy.

Zde jsou 4 příklady:

ETFTickerISIN
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)IBC1IE00BGSF1X88
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)EUNTIE00B4L60045
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)AYERIE00BKPSFD61
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF DistributingVGEMIE00BZ163L38

👉 Přečtěte si také: Jak vybrat nejlepší ETF pro váš rozpočet

Do jakých dluhopisů investovat?

Dále se podíváme na dva požadavky na to, aby byl dluhopis výnosný – ve světě dluhopisů s pevným výnosem – a bezpečný, nebo alespoň s většími zárukami.

Dobrá úvěrová kvalita

Pokud patříte mezi konzervativní investory, měli byste při výběru nejlepších dluhopisů k investování rozhodně sáhnout spíše po státních než podnikových dluhopisech.

V rámci státních dluhopisů ideální jsou ty, které nabízejí vyšší úvěrovou kvalitu podle hodnocení různých úvěrových agentur, například rating AAA.

Podívejte se na vybrané země a jejich rating v následující tabulce.

Dobrá úvěrová kvalita

Co nejvyšší kupón

A jakmile je vyhodnocena úvěrová kvalita země, a to co nejvyšší, zbývá jen požadovat vysoký kupón, čím vyšší, tím lepší.

A pokud se podíváme, dvouletý dluhopis USA platí úrok téměř 4 %, příležitost, která se neviděla desetiletí.

Zatímco pokud jdeme na německý dluhopis (také s nejvyšší kreditní kvalitou), děje se totéž. Dluh středoevropské vlády vyplácí kupon ve výši 2,5 %, což je úroková sazba nevídaná více než deset let. A ještě více to platí o německém dluhopisu, který se před necelými dvěma lety dostal do záporných výnosů.

Takto vidíme, že jsme před příležitostí v pevném výnosu, konkrétně se státními dluhopisy, které se neviděly desetiletí, nabízejí výnosy, jako je případ amerického pevného výnosu, které nejsou daleko od ročního výnosu, který SP&500 nabízí v posledních letech.

A stejně by se mělo postupovat s korporátními dluhopisy. Měli bychom hledat dluhopisy s určitou kreditní kvalitou a atraktivním výnosem.

Proč investovat do dluhopisů?

Mezi hlavní důvody, které vás mohou přimět investovat do dluhopisů, můžeme uvést následující:

1. Vysoké úrokové sazby

Pokud se úrokové sazby zvýší, nové emise dluhopisů zvýší úrokové sazby.
Příklad: Osoba si koupí nově vydaný dluhopis s kupónem 5 %, a za každých 1 000 EUR nominální hodnoty získá úrok 50 EUR ročně. Pokud se úrokové sazby v následujícím roce zvýší, dluhopis stále vydělává 50 EUR ročně. Emitenti nových cenných papírů však budou nabízet výnosy přizpůsobené těmto vyšším úrokovým sazbám, například ve výši 6 %.

V kontextu vysokých úrokových sazeb centrální banky je investice do dluhopisů mnohem atraktivnější.

2. Pevný a předvídatelný příjem

Držitel má jistotu, že ví, jaká bude návratnost a za jak dlouho. Může tak dobře plánovat své finance, protože úrok, který obdrží, je předem znám.

3. Nízké riziko (nebo nižší než u akcií)

Dluhopisy sice nejsou zaručenoou investicí, ale mají nižší riziko než investice do akcií (akciový trh), a proto je jejich potenciální výnos nižší než u akcií.

Hlavním rizikem je úvěrové riziko: to měří riziko, že vystavovatel dluhopisu nebude schopen splatit kupóny nebo splatit jistinu v době splatnosti. takovém případě by se jednalo o tzv. selhání emitenta. Dluhopisové riziko tedy závisí na tom, zda je emitent dluhopisu schopen dostát svým závazkům.

Existuje také riziko, že pokud si někdo koupil dluhopisy s kupónem 4 % (výnos 40 EUR ročně za každých 1 000 EUR nominální hodnoty), pokud sazby v následujícím roce vzrostou, emitenti nových dluhopisů nabídnou vyšší výnosy, například 5 %. Pokud tedy budete chtít prodat svůj dluhopis s výnosem 4 %, budete nuceni jej prodat pod jeho nominální hodnotou, protože s novými dluhopisy s výnosem 5 % jej nikdo nebude chtít koupit.

Řekněme, že cena a výnosnost dluhopisů jsou na sobě závislé.

4. Sekundární trh

Dluhopisy jsou obchodovány na sekundárním trhu. Podle vývoje jejich ceny na tomto sekundárním trhu lze získat dluhopisy nad nebo pod jejich nominální hodnotou.

Cena dluhopisu na sekundárním trhu bude záviset především na třech prvcích:

 • Kvalita a spolehlivost vydavatele,
 • Vývoj a budoucnost úrokových sazeb,
 • Zákon nabídky a poptávky.

A právě pokud vidíme, že jeho cena stoupla oproti době, kdy jsme ho koupili, nemusíme čekat na jeho splatnost abychom získali zpět naše peníze, můžeme ho prodat na sekundárním trhu.

Rozdíly mezi dluhopisy, státními pokladničními poukázkami a obligacemi

Již víme, že stát vydává výnosová aktiva, aby se mohl financovat. To znamená, že když si koupíme jedno z těchto aktiv, vlastně financujeme a půjčujeme státu kapitál na určitou dobu a za to je nám nabídnuta úroková sazba.

Při splatnosti těchto aktiv také obdržíme původně investovaný kapitál. Samozřejmě, že jak doba, tak úrokové sazby, které obdržíme, jsou investorům předem známy.

Z fixních výnosových aktiv existují tři:

 • Státní pokladniční poukázky
 • Dluhopisy
 • Obligace

Státní pokladniční poukázky

Státní pokladniční poukázky jsou dluhové závazky veřejných subjektů, které jsou emitovány na velmi krátkou dobu (méně než 2 roky), obvykle jsou emitovány na 3, 6, 12 nebo 18 měsíců.

Kromě toho se od dluhopisů a obligací liší také tím, že úroky z nich i výplata jistiny se uskutečňuje při splatnosti. Jinými slovy, není z nich vyplácen žádný pravidelný úrok; jsou dodány v okamžiku konečné splatnosti.

Státní dluhopisy

Na druhé straně dluhopisy jsou emitovány na střednědobé období 3 až 5 let, a v tomto případě se úroky skutečně platí pravidelně podle kupónu dohodnutých podmínek.

Státní obligace

A konečně, pokud jde o obligace, jsou to v podstatě dluhopisy, protože splňují stejné charakteristiky. Jediným rozdílem je, že jsou obvykle vydávány na minimální dobu delší než 5 let, ačkoli běžně se vydávají na 10 let.

Stejně jako u dluhopisů jsou i zde úroky vypláceny pravidelně, a protože doba splatnosti je mnohem delší – hovoříme o 10, 15 nebo 20 letech – jsou úrokové sazby obvykle vyšší, pokud není úroková křivka inverzní.

Výhody a nevýhody investování do dluhopisů

Nakonec se podívejme na hlavní výhody a nevýhody investování do dluhopisů:

Výhody investování do dluhopisůNevýhody investování do dluhopisů
✅ Větší bezpečnost Nízká rentabilita
✅ Lepší možnost plánování 
✅ Menší riziko 
✅ Sekundární trh 

Stručně řečeno, vidíme, jak je zcela oprávněné, že se v roce 2024 vrací do módy investice s pevným výnosem prostřednictvím dluhopisů. A vy, už máte dluhopisy ve svém investičním portfoliu?

Související články

Co je IPO (Initial Public Offering) a jak funguje?
První veřejná nabídka akcií (IPO) je proces, při kterém soukromá společnost poprvé nabídne své akcie veřejnosti. Umožní tak investorům jejich nákup na volném trhu. Jedná se o důležitou událost v životě společnosti, protože zahrnuje její přechod od...