Jak investovat do ropy?

Pokud je řeč o investování do komodit, bezpochyby je právě ropa jednou z nejvíce obchodovaných komodit na světě. A to navzdory kolísání její ceny. Pokud chcete investovat do ropy, existují některé věci, které byste měli vědět.

V tomto příspěvku vám poskytneme přehled o tom, jak investovat do ropy prostřednictvím různých nástrojů. Stejně tak se s vámi podělíme o jednotlivá rizika a výhody spojené s investicí do této suroviny.

investice do ropy

Vývoj ropného průmyslu

Ropa, tato tmavá, viskózní kapalina, která vyvěrá z hlubin země, se z bezvýznamného geologického odpadu stala základním kamenem moderní civilizace.

Po tisíce let byla tato surovina přehlížena. Bylo jí přisuzováno jen malé využití, jako jednoduché léčivé masti nebo základní palivo. To se však změnilo v polovině 19. století, kdy lidé objevili její potenciál účinně generovat teplo a pohyb.

Investice do ropy - vývoj

Tento objev způsobil převrat ve světě a dal vzniknout ropnému průmyslu, který je jedním z největších a nejvýznamnějších odvětví na světě. Od svého vzniku zažívá tento sektor exponenciální růst. Je hnací silou vývoje nových technologií, mění globální ekonomiku a utváří dnešní geopolitickou krajinu.

Dnes je ropa přítomna téměř všude kolem nás. Najdeme ji v benzínu, který pohání naše auta, v plastu, do kterého jsou zabaleny naše potraviny, v asfaltu, který pokrývá silnice, po kterých denně jezdíme, a v řadě dalších výrobků, které jsou součástí našeho každodenního života.

Význam ropy však po celou dobu doprovází jisté kontroverze. Její dopad na životní prostředí, role v geopolitických konfliktech a kolísavost cen ropy jsou jen některé z výzev, kterým toto odvětví v 21. století čelí.

Jak funguje ropný průmysl?

Je běžné, že jsou investoři zmateni z odborných výrazů, které se používají při operacích a obchodování s ropou. Myslíme si, že při investování do ropy je nesmírně důležité pochopit proces těžby, rafinace a obchodování s touto komoditou.

Ropný průmysl se dělí na 3 hlavní segmenty: Upstream, Midstream a Downstream. Každý z těchto segmentů hraje důležitou roli v hodnotovém řetězci ropy, od její těžby až po přeměnu na konečné produkty, které používáme v každodenním životě.

Pojďme si tedy lépe představit jednotlivé segmenty výrobního řetězce této vysoce ceněné tmavé kapaliny:

Upstream

Tzv. Upstream zahrnuje samotný průzkum a těžbu ropy. Tento proces začíná vyhledáváním ložisek ropy pomocí geofyzikálních a geologických technik. Jakmile se podaří naleziště lokalizovat, začnou se provádět vrty pro těžbu ropy.

Tato fáze se typicky vyznačuje vysokými kapitálovými investicemi, dlouhou dobou trvání, vysokými riziky a nezbytným a intenzivním využitím technologií.

Midstream

Jedná se o proces v řetězci, který se primárně zaměřuje na vše, co souvisí s přepravou, skladováním a zpracováním ropy.

V praxi to vypadá tak, že se ropa přepravuje z těžebních vrtů do rafinerií prostřednictvím potrubí, cisteren nebo železnic. V rafineriích se ropa následně zpracovává na různé rafinované produkty, jako je benzín, nafta, letecké palivo a petrochemické výrobky.

Midstream podniky se obvykle vyznačují silniční přepravou, lodní dopravou, skladováním surovin a ropovody. Jsou také charakterizovány nízkým rizikem kapitálu a vysokou regulací. Navíc jsou velmi závislé na upstream společnostech.

Downstream

Segment Downstream je zodpovědný za distribuci a prodej rafinovaných ropných produktů.

Tyto produkty jsou distribuovány prostřednictvím sítě čerpacích stanic, benzinových pump, letišť a dalších prodejních míst.

Společnosti Downstream jsou známé rafinérie, společnosti odpovědné za rafinaci ropy a plynu a jejich přeměnu na konečné produkty, od leteckého paliva, asfaltu, benzínu atd., až po syntetické pryže, kontejnery, konzervanty a plasty.

Proces zpracování ropy
Proces těžby, zpracování a distribuce ropy

Je důležité si uvědomit, že ropný průmysl je globální odvětví, v němž působí společnosti po celém světě. Ropné společnosti mohou být zapojeny do jednoho nebo více segmentů řetězce těžby a zpracování ropy.

Na čem závisí cena ropy?

Nyní, když už máte určité znalosti o tom, jak vypadá výrobní řetězec ropy, je třeba také porozumět tomu, jaké faktory ovlivňují cenu této suroviny.

Cena ropy, stejně jako u jiných statků a produktů, závisí na nabídce a poptávce.

Na straně poptávky po této komoditě je to poměrně jednoduché. Rozumí se tím spotřebitelé, kteří každodenně využívají zboží a služby, které jsou přímo či nepřímo spojeny s touto surovinou.

Na straně nabídky se rozumí producenti ropy. Většina lidí se možná mylně domnívá, že největším producentem ropy je Saudská Arábie. Na první příčce je však USA. Důvodem je objevení nových nalezišť v Texasu a Severní Dakotě a snížení produkce Saúdské Arábie kvůli neustálým útokům na jejich ropná pole.

ZeměSvětová produkce v roce 2022
USA17,8 %
Saúdská Arábie12,1 %
Rusko11,2 %
Kanada5,6 %
Producenti ropy

Pro zajímavost, Česká republika dováží ropu především ze zemí, jako jsou Rusko, Azerbajdžán, Kazachstán, USA, Saudská Arábie, Norsko a Libye.

Produkce ropy X Zásoba ropy

Ještě je potřeba objasnit rozdíl mezi produkcí ropy a rezervami ropy. Pod pojmem zásoby ropy se rozumí ropa, která ještě na území dané země nebyla vytěžena.

Z hlediska kapacity zásob ropy se USA s 36,5 miliardami barelů v žebříčku nachází až daleko za ostatními producentskými zeměmi, jako je Venezuela (266 miliard barelů), Írán (158 miliard), Irák (143 miliard) a Kuvajt (102 miliard). Rusko a Saúdská Arábie mají v zásobách 98 miliard a 80 miliard barelů ropy.

Tyto informace jsou důležité zejména pro určení budoucí nabídkové kapacity a toků dovozu a vývozu.

Organizace OPEC

Co se týče nabídky ropy, dnes hraje zásadní roli Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), založená v 60. letech. Tu tvoří především země, jako je Saúdská Arábie, Kuvajt, Írán, Irák a Venezuela (na obrázku výše producenty OPEC poznáte podle žlutého kolečka kolem vlajky).

Ačkoli stanovy organizace OPEC to výslovně nestanovují, právě tyto země a tato organizace určují cenu ropy na trhu. Pokud se producenti ze zemí OPEC rozhodnou omezit produkci ropy, může dojít k jejímu významnému zvýšení ceny.

Ropa - organizace OPEC

Je třeba si přiznat, že investování do „černého zlata“ s sebou nese zároveň vysokou úroveň rizika. A to zejména z toho důvodu, že klíčové země, ve kterých se naleziště ropy nachází a kde se těží největší procentuální podíl ropy, jsou často oblasti, kde běžně dochází k vojenským a politickým konfliktům. Což se může přirozeně projevit na velké fluktuaci cen této suroviny.

Cena ropy se tedy mění v závislosti na nabídce a poptávce, geopolitické situaci producentských zemí, na druhu ropy a dalších faktorech.

Proč v posledních letech cena benzínu tak vyrostla? Jaká je aktuální cena ropy?

Cenu benzínu v mnoha zemích určuje především cena ropy a směnný kurz měn. Zapamatujte si, že ropa se obchoduje v dolarech/barel.

Ropný průmysl zažil v posledních letech turbulentní období. Cena ropy vzrostla na svou nejvyšší úroveň za 7 let v důsledku války Ruska na Ukrajině. Brent dosáhl ceny více než 129,49 USD/barel 8. března (právě jako reakce na vypuknutí války 22. února 2022). Cena ropy tehdy dosáhla maximální úrovně z roku 2014.

V posledních měsících však můžeme konečně vidět postupný pokles ceny ropy. Také cena benzínu se pomalu opět vrací na hodnoty před válkou na Ukrajině.

Cena ropy

Zdroj: oEnergetice.cz

Vojenský konflikt a související volatilita ceny ropy urychlily také inflaci, kterou se snažily ubrzdit téměř všechny země v posledních letech.

Jak investovat do ropy?

Jelikož už dobře chápete, jaké faktory ovlivňují cenu ropy a rozumíte nabídce a poptávce v ropném průmyslu, je na čase se podívat na to, jak můžete obchodovat s touto surovinou i vy.

V následující části vám podrobně představíme 5 konkrétních nástrojů, pomocí nichž můžete přímo či nepřímo investovat do ropy.

Skladování skutečných barelů ropy

Jako první existuje varianta fyzického nákupu a prodeje ropy napřímo. To však pro individuálního investora není nejvhodnější varianta, jelikož by musel hledat místo pro skladování barelů s ropou. Zároveň je potřeba extrémní opatrnost kvůli její toxicitě a dalším rizikům. Představíme vám pohodlnější možnosti.

Futures

Ropné futures umožňují získat profit z kolísání ceny barelu. Ropné futures jsou futures kontrakty, ve kterých se kupující a prodávající ropy vzájemně dohodnou na dodání určitého množství fyzické ropy k určitému datu v budoucnu (odtud jejich název).

Zapomněli jsme zmínit, že na světě existuje několik typů ropy. Ale ty, o kterých nejčastěji slyšíme a které slouží jako referenční, jsou hlavně Brent a WTI (World Texas Intermediate).

Ropa se obchoduje na burzách ICE a na NYMEX, s dodacími termíny 12 měsíců v roce pro všechny. Každý futures kontrakt zahrnuje 1 000 barelů ropy a jeho minimální variace kotace je 0,01 USD/barel, tedy 10 USD/kontrakt.

Prostřednictvím těchto typů kontraktu si výrobci této suroviny zajišťují prodej svých barelů a kupující si zajišťují příjem barelů za aktuální dohodnutou cenu.

Na trhu však operují také spekulanti, kteří se prostřednictvím těchto kontraktů snaží vydělat peníze. Pokoušejí se je prodat před jejich splatností v přesvědčení, že cena ropy vzroste.

Zjednodušený postup vypadá následovně. Dva lidé mezi sebou uzavřou kontrakt na dodání 1 000 barelů za 50 USD/barel se splatností k určitému datu v budoucnu. Poté pak mohou nastat dva případy:

  • Cena barelu před splatností klesne. Pokud by například cena klesla na 49 USD/barel, pak by investor přišel o 1 000 USD (1 USD x 1 000 barelů).
  • Cena barelu před splatností stoupne. Pokud by například cena stoupla na 51 USD/barel, pak by investor vydělal 1 000 USD (1 USD x 1 000 barelů).

ETFs

Do ropy můžete investovat také prostřednictvím ETF. Je důležité pochopit, jak tyto fondy fungují, protože v některých případech nemusí fungovat tak, jak se očekává. Jelikož ETF jen zřídka přebírají fyzické vlastnictví ropy, výkonnost tohoto fondu bude záviset na splatnosti futures kontraktů.

Hlavní problém této strategie je, že futures kontrakty pro aktuální měsíc bývají nižší než kontrakty pro budoucí měsíce. Výsledkem je, že fond obvykle každý měsíc utrpí malé ztráty kvůli procesu reinvestice a tyto ztráty se mohou časem nahromadit do velkých poklesů, i když cena ropy je konstantní nebo má tendenci růst.

ETF jsou založeny na odvozených kontraktech obchodovaných na futures trzích. A jsou založeny na vývoji budoucí a očekávané hodnoty. V tomto případě se běžně používají pojmy „Contango“ a „Backwardation“. Kdy „Contango“ se používá, když je cena následujícího futures vyšší než aktuální cena, a „Backwardation“ naopak.

Níže uvádíme několik příkladů ETF, které investují do ropy a které jsou dostupné v Evropě:

ETFTickerTER
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETFSC0V0,20 %
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITs ETFLOGS0,30 %
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETFEXH10,46 %
iShares Oil & Gas Exploration & Production UICTS ETFIS0D0,55 %

*Tyto ETFs jsou k dispozici například na Trading212.

Existují však i další světově známé ETF, například:

ETFTicker
United States Oil Fund ETFUSO
United Stated Brent Oil Fund ETFBNO
WTI Crude Oil Fund ETFCRUD

Akcie ropných společností

Kromě toho máte také možnost investovat prostřednictvím společností, které provádějí průzkum, těžbu, přepravu, rafinaci a prodej ropy. Některé z těchto společností (jako jsou průzkumné a těžební společnosti) mají tendenci zvyšovat svou hodnotu, když cena ropy stoupá, a naopak snižovat hodnotu, když cena ropy klesá.

Například rafinérský průmysl je závislý na ropě jakožto vstupu pro výrobu benzínu, nafty a dalších rafinovaných produktů. Pokud ceny ropy stoupají bez odpovídajícího zvýšení cen rafinovaných energetických produktů, pak mohou investoři očekávat, že akcie rafinérií klesnou, protože jejich zisky klesají.

Společnosti v ropném průmysluTicker
International Petroleum CorpIPCO
Repsol SAREP
ExxonMobilXOM
BP PlcBP
YPFYPF

Možná by v současné situaci bylo vhodné zvážit také začlenění cisternových lodí do svého portfolia, jako například Golar (GLNG), Teekay (TK), Euronav (EURN) a další.

Akcie společnosti International Petroleum Corp

Investiční fondy

Investiční fondy také neinvestují přímo do ropy, ale do společností výrobního řetězce této suroviny. Tyto společnosti mají velmi vysokou korelaci s hodnotou ropy, ale nikdy nebudou zcela kopírovat její chování. Obecně se jedná o investiční fondy, které investují do energetického sektoru celkově. V tabulce uvádíme některé příklady:

Fondy*ISIN
Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio R Acc EURLU1299707155
BlackRock Global Funds – World Energy Fund A2LU0122376428
NN (L) Energy – P Cap EURLU0332193696
Schroder ISF Global Energy A AccumulationLU0374901568

Investice do ropy: Závěr

Investování do ropy může být atraktivní součástí diverzifikovaného portfolia, avšak vyžaduje pečlivé a pravidelné sledování tržních trendů a geopolitických faktorů, které ovlivňují cenu ropy.

Ropa je bez pochyby klíčovým zdrojem energie, a proto její poptávka pravděpodobně zůstane silná i nadále v nadcházejících letech. Přece jen investice do ropy představuje jeden z nejvíce obchodovaných trhů na světě. Proto by měli být investoři připraveni na volatilitu a nejistotu a mít jasnou strategii pro řízení rizik.

Doufáme, že vám tento článek poskytl užitečné informace a inspiraci pro vaše investiční rozhodování. Věříme, že teď už máte lepší představu o tom, jak konkrétně můžete investovat v odvětví ropného průmyslu i vy.

Související články