Wolfe Wave pattern | Trading strategie: Predikce vývoje cen

Tento článek se věnuje teorii Wolfeových vln (Wolfe Wave pattern), což je jeden z nástrojů technické analýzy, který tradeři při obchodování používají a který jim pomáhá identifikovat potenciální bod obratu na trhu (ať už směrem nahoru, nebo dolů). Obvykle zobrazuje sekvenci pěti vln, které naznačují přirozený vývoj v cenových pohybech podkladového aktiva.

Pokračujte ve čtení a zjistěte, v čem přesně teorie Wolfe Wave pattern spočívá a jak přesně může pomoci i vám zvýšit procento úspěšných obchodů při tradování.

Wolfe vlna

Co je Wolfe Wave?

Teorie Wolfe Wave je technický analytický nástroj, který tradeři používají k identifikaci potenciálních změn trendu na finančních trzích, jako je akciový trh, forex nebo komoditní trh. Tento nástroj je založen na identifikaci určitých patternů cenových pohybů, které naznačují odpovídající strukturu trhu. Tyto patterny lze najít v různých finančních aktivech a v různých časových rámcích, proto může být tento nástroj vhodný pro různé obchodní strategie. Využívají jej tedy tradeři jak v rámci krátkodobého scalpingu, vnitradenního obchodování, tak i dlouhodobějšího swingového obchodování.

Typicky se pattern skládá z pěti vln, které mohou indikovat možné zvraty cen. Těchto pět specifických bodů vytváří buď tvar “M” při signalizaci býčího trendu, nebo tvar “W” při indikaci medvědího trendu.

Teorie Wolfe Wave poskytuje obchodníkům cenné informace pro určení optimálních bodů vstupu a výstupu z trhu na základě předpokládaných cenových pohybů. Další z významných benefitů této strategie je, že poskytuje jasné a konkrétní cenové cíle, které mohou tradeři využít pro rozhodování o krátkodobém obchodování. Navíc také obvykle nabízí dobře definované stop-loss úrovně pro efektivní řízení rizika.

Zajímá vás, jaká je účinnost strategie Wolfeových vln? Přestože se jedná o proti trendové cenové vzorce, historická úspěšnost tohoto technického nástroje je přibližně 75 %. To znamená, že existuje relativně vysoká pravděpodobnost správného předpovězení obratů trendu, což z této teorie činí cenný nástroj pro tradery, kteří do svých obchodních strategií začleňují technickou analýzu.

volfe wave pattern

Jak teorie Wolfe Wave funguje?

Pro začátek je třeba vysvětlit, že v momentě, kdy se objeví Wolfe Wave pattern, naznačuje to, že současný trend je pravděpodobně u konce. Jinými slovy, očekává se obrat trendu trhu.

Medvědí pattern (Bearish Wolfe Wave)

Medvědí Wolfe Wave je technická analýza používaná k identifikaci potenciálních obratů v růstovém trendu. Jak už název napovídá, tato vlna naznačuje, že ceny mohou brzy klesnout.

Medvědí pattern se skládá z 5 vln, které se tvoří v růstovém trendu. Tyto vlny jsou číslovány od 1 do 5. Níže najdete detailnější rozbor, jak přesně to funguje:

Bearish Wolfe Wave
 • Vlna č. 1 začíná pohybem vzhůru
 • Vlna č. 2 představuje částečný retracement vlny č. 1.
 • Vlna č. 3 představuje další pohyb vzhůru, který překračuje maximum vlny č. 1
 • Vlna č. 4 představuje opět retracement, ale nevrací se na začátek vlny č. 3
 • Vlna č. 5 je poslední tlačení vzhůru, často překračuje trendovou čáru vykreslenou od vlny č. 1 do vlny č. 3.

Klíčové v případě tohoto vzorce je předpovědět bod obratu, který je obvykle na konci vlny č. 5. V tu chvíli tradeři očekávají, že cena začne klesat. Bod obratu je často identifikován vykreslením trendové čáry od začátku vlny č. 1 do konce vlny č. 3 a další od konce vlny č. 2 do konce vlny č. 4. Průsečík těchto čar může naznačovat potenciální zónu obratu.

Tradeři, kteří používají tento pattern, obvykle čekají na dokončení vlny č. 5 a hledají potvrzovací signály (např. změny v objemu nebo jiné technické indikátory) před tím, než zaujmou medvědí pozici, kdy očekávají pokles ceny.

Jako u jakékoli obchodní strategie, zcela zásadní je řízení rizika. Risk management zahrnuje nastavení stop-loss pokynů k minimalizaci potenciálních ztrát, v případě, že se trh nebude pohybovat podle očekávání.

Býčí pattern (Bullish Wolfe Wave)

Býčí Wolfe Wave se skládá z 5 výrazných vln, které se tvoří v klesajícím trendu. Tyto vlny jsou postupně číslovány od 1 do 5. Konkrétně vypadá celý proces takto:

Bullish Wolfe Wave

Jak už jsme naznačili, klíčové je identifikovat bod obratu. V tomto případě bod obratu, kdy tradeři očekávají, že cena začne stoupat, obvykle nastává po dokončení vlny č. 5. Tento bod lze odhadnout vykreslením trendové čáry od začátku vlny č. 1 do konce vlny č. 3 a další od konce vlny č. 2 do konce vlny č. 4. Průsečík těchto čar je považován za potenciální zónu obratu.

Tradeři využívající tento pattern obvykle čekají na dokončení vlny č. 5 a hledají další potvrzovací signály (např. změny v objemu nebo jiné technické indikátory) před tím, než zaujmou býčí pozici, v očekávání zvýšení ceny.

Wolfe Wave patterny při tradingu

Nyní se podívejme na to, jak můžete Wolfe Wave patterny využít při tradingu. Obchodní strategie závisí na tom, zda je pattern býčí nebo medvědí. Obecně však postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete nákupní pozici (pro býčí pattern) nebo prodejní pozici (pro medvědí pattern)
 2. Nastavte stop-loss nad/pod bodem č. 5. To zajišťuje, že stop-loss není příliš blízko k ceně, což by mělo poskytnout nějaký prostor pro cenové fluktuace
 3. Nastavte cílovou cenu. Podle této teorie musíte vykreslit čáru od začátku vlny č. 1, která prochází začátkem vlny č. 4, a to předpoví cílovou cenu pro konec 5. vlny, kde byste měli profitovat z pozice.

Jsou Wolfeovy vlny to samé jako Elliottovy vlny?

Úplně ve zkratce – ne. Ačkoliv je teorie Elliottových vln klíčovým konceptem technické analýzy, nesouvisí přímo s Wolfe Wave patterny.

I přesto, že se Wolfeovy vlny i Elliottovy vlny v technické analýze používají pro podobné účely, a sice předpovídání budoucích cenových pohybů, výrazně se liší ve svém přístupu a metodách aplikace. Tradeři si často volí jednu z těchto teorií na základě svého obchodního stylu, zkušeností na trhu a osobní preference.

Další nástroje a teorie technické analýzy

Perfektní znalost technické analýzy je zásadním předpokladem pro úspěšný trading. Pokud se chcete dozvědět více o technické analýze, podívejte se na následující články:

Wolfe Wave patterny: Shrnutí

Při tradingu je zásadní, aby si trader zvolil vlastní strategii, která bude vyhovovat jeho stylu. Tato strategie se snaží využít cenové výkyvy. Wolfe Wave patterny lze najít v různých aktivech a napříč všemi časovými rámci. Teorie Wolfe Wave poskytuje obchodníkům metodu pro identifikaci specifických cenových vzorců na trhu a stanovení optimálních vstupních a výstupních bodů. Kklade důraz na symetrii a proporce a liší se od tradičních trendových strategií zejména tím, že se zaměřuje proti trendu, snaží se předpovědět body obratu. Poskytuje jasné a přesné instrukce, kde umístit pokyny stop loss a take profit.

Především univerzálnost a objektivita tohoto nástroje dělá z Wolfe Wave jedinečný přístup k obchodování, který lze snadno kombinovat s dalšími obchodními strategiemi. Jedná se o jednoduchý, ale efektivní nástroj, který lze použít jako součást širší obchodní strategie. Nicméně, úspěšnost této teorie závisí na schopnosti tradera rozpoznat patterny a efektivně je využít při obchodování.

Medvědí vlna Wolfe na německém indexu Dax40
Graf: Medvědí vlna Wolfe na německém indexu Dax40, 15minutový graf

Nejznamější patterny při tradingu

Pokud chcete být úspěšným traderem, měli byste znát nejčastější patterny a cenové vzorce. Správně použité technické nástroje vám mohou pomoci identifikovat spolehlivé signály ke vstupu do obchodů a odměnit vás skvělými zisky.

 • Hlava a ramena (Head and Shoulders)
 • Vzestupný a sestupný trojúhelník (Ascending and Descending Triangels)
 • Dvojité dno (Double Bottom)
 • Trojité dno (Triple Bottom)
 • Býčí vlajka (Bull Flag)
 • Medvědí vlajka (Bear Flag)
 • Tři bílí vojáci (Three White Soldiers)
 • Tři černé vrány (Three Black Crows)

Časté otázky

Jak se teorie Wolfe Wave liší od tradičních strategií sledování trendů?

Wolfe Wave teorie se zaměřuje na identifikaci konkrétních cenových vzorců, které se skládají z pěti vln a splňují specifická pravidla tvarování. Cílem této strategie je snaha identifikovat potenciální obraty trendů. Tato teorie se liší od tradičních trendových strategií, které se často zaměřují na sledování jednodušších trendových linií nebo kanálů ve směru existujícího trendu, naopak Wolfe Wave patterny se zaměřují na cenové vzorce proti trendu.

Lze Wolfe Wave pattern nástroj použít jako samostatnou obchodní strategii, nebo by měla být kombinována s dalšími technickými indikátory?

Vždy je dobré nástroje kombinovat s dalšími technickými indikátory nebo metodami analýzy pro další potvrzení.

Jaká jsou běžná úskalí nebo výzvy, se kterými se mohou tradeři setkat při obchodování podle Wolfe Wave?

Jednou z běžných výzev jsou tzv. falešné signály, kdy se může objevit vzorec Wolfe Wave, ale nedojde k obratu trhu. Navíc by měli být tradeři opatrní na přeobchodování (overtrading, kdy trader nedodržuje svůj plán) a zajistit správné řízení rizik, jako u jakékoli jiné obchodní strategie.

Související články

Strategie DCA: Jak Investovat Chytře a Bezpečně
Toto je komplexní průvodce metodou DCA (Dollar Cost Averaging), která spočívá v pravidelných příspěvcích, jež umožňují využívat dlouhodobé složené úročení. Tímto způsobem se budeme zabývat nejdůležitějšími tématy, a to; co to je a jak to fu...