Teorie Dow: Klíč k Porozumění Finančním Trhům

Teorie Dow předpovídá na základě řady principů budoucí chování akcií. Jde o teorii, kterou zformuloval Charles Henry Dow v roce 1897. Dow teorie, je jedna z prvních teorií, která položila základy dnešní moderní technické analýze

Teorie Dow

Jak teorie Dow vznikla a co vysvětluje?

Aby Charles Henry Dow mohl v roce 1897 svou teorii zformulovat, vytvořil v roce 1884 dva indexy, které analyzoval po mnoho let. Tyto dva indexy byly Dow Jones Industrial Average – DJIA („průmyslový index“) a Dow Jones Transport Average – DJTA („železniční index“). Prostřednictvím analýzy těchto indexů Dow usoudil, že může předpovědět chování ekonomiky, stejně jako chování mnoha sektorů, které korelovaly se sektory jinými.

👉 Investování do Dow Jones pomocí ETF

Korelace indexů dle Dowa znamená, že po maximu nebo minimu Dow Jones Industrial Average následuje maximum nebo minimum Dow Jones Transport Average.

Příčina je naprosto jasná, neboť průmyslové podniky, které chtějí více vyrábět ( průmyslový index), musí poptávat a dopravovat materiál, suroviny a později zboží. Tento nárůst výroby je pochopitelně provázan nárůstem objemu dopravy (železniční index) a tedy růstem cen akcií druhého indexu.

Formulací této teorie Dow položil základy technické analýzy a je považován za jejího otce. Stanovil také principy, které umožňovaly identifikovat směr trhu a určovat ceny aktiv na něm kotovaných.

6 principů teorie Dow

Teorie Dow je založena na šesti principech. Podívejme se na principy, které Dow ve své teorii stanovuje a které nám umožňují identifikovat hlavní závěry studie provedené tímto ekonomem:

1. Cena a to, co ukazují indexy, je věrným odrazem všeho

V tomto duchu Dow stanovil, že ceny a to, co ukazují indexy, věrně odráží dění v ekonomice, zahrnující vše, co ovlivňuje ceny. Proto říkáme, že akciový trh je předstihovým ukazatelem, protože tato očekávání již zahrnuje předtím, než se projeví v ekonomice.

2. Trh se pohybuje na základě trendů

To znamená, že vzhledem k této korelaci se trhy pohybují na základě trendů, protože krize může začít v určitém sektoru, ale stáhne s sebou i ostatní, což vytváří klesající trend, ve kterém vidíme obecný pokles poptávky.

Celkově Dow stanovil oficiální klasifikaci týkající se existujících typů trendů:

Podle směru může být trend:

býčí versus medvědí trh
  • Býčí (Rostoucí): Když ceny rostou a analyzovaná maxima a minima se vyskytují na stále vyšším bodě.
  • Medvědí (Klesající): Když ceny klesají a analyzovaná maxima a minima se vyskytují na stále nižším bodě.

Podle trvání může být trend:

Primární, sekundární a terciární trend
  1. Primární trend: Dlouhodobější a nejsilnější trend. Trvá mezi jedním a třemi lety, může ale trvat i déle. Každý primární trend se skládá ze tří fází, pro rostoucí nebo klesající trhy. Pokud jde o trend rostoucí, zmíněné tři fáze jsou fáze akumulace, fáze trendu a fáze distribuce. V opačném případě, pokud trend klesá, jedná se fáze distribuce, trendu a paniky.
  2. Sekundární trend: Jde proti primárnímu trendu, ale bývá kratší. V tomto smyslu jeho trvání kolísá mezi třemi týdny a třemi měsíci. Ve světě obchodování jsou tyto trendy známé jako „korekce“ primárního trendu.
  3. Terciární trend: Trvá ještě kratší dobu, než sekundární trend. Ve světě obchodování jde nejčastěji o méně než tři týdny. Terciární trend je v podstatě korekce sekundárního trendu, který korigoval primární trend.

3. Objemy potvrzují trendy

Pokud se podíváme na objem akciového trhu, měl by potvrdit trend z hlediska počtu uskutečněných operací.

Pokud jsme tedy v rostoucí fázi a cena stoupá, objem by měl růst. Zatímco pokud klesá, objem klesá s cenou. Naopak v klesajícím trendu, když cena klesá, objem roste, zatímco pokud cena roste, objem by měl klesat.

4. Oba indexy by měly vykazovat korelaci

Aby byla potvrzena Dowova teorie, musíme sledovat trend v obou indexech, na které Dow ve své formulaci odkazuje.

V tomto smyslu bychom měli sledovat, že oba indexy sledují stejný trend. Jinak by se mohlo jednat o chybu, která by znamenala porušení teorie.

Připomeňme si, že podle teorie Dow následuje po maximu nebo minimu v průmyslovém indexu maximum nebo minimum v dopravním indexu.

5. Trend trvá, dokud nenastane změna

Další princip, který tato teorie zohledňuje, je, že trend zůstává v platnosti, dokud nevypozorujeme jiný odlišný trend. To znamená, že nepřestaneme být v rostoucím trendu, dokud neuvidíme, že jsme v klesajícím trendu a že jsou splněny podmínky pro jeho vznik.

Tímto způsobem trend zůstává v platnosti, dokud pozorování v indexech neukáže opak.

6. Berou se v úvahu pouze závěrečné ceny

Poslední princip poukazuje na to, že Dowova teorie bere v úvahu pouze ceny při uzavření seance. To znamená, že nebere v úvahu maxima a minima, která se v průběhu seance vyskytují, ale pouze ceny aktiva na konci každé seance.

Dowova teorie a indexy Dow Jones

Jak jsme viděli v průběhu článku, existuje jasný vztah mezi Charlesem Henrym Dowem a slavnými indexy „Dow Jones“.

Tento novinář v roce 1882 spolu se svým partnerem Edwardem D. Jonesem založil společnost Dow Jones & Company Inc.

Tato stejná společnost o dva roky později, v roce 1884, vytvořila dva sektorové indexy pro Newyorskou burzu, které dnes známe jako Dow Jones Industrial Average a Dow Jones Transport Average.

Teorie Dow ve světě obchodování

Na závěr bych chtěl poznamenat, že když mluvíme o teorii Dow, mluvíme o velmi známé teorii ve světě obchodování a burzi obecně.

Charles Henry Dowa považujeme díky formulaci této teorie za otce technické analýzy. Díky jeho principům dnes mnoho lidí používá technickou analýzu, stejně jako chartismus, který je její významnou součástí.

Principy, které jsme si v článku zopakovali, jsou do jisté míry souhrnem principů, které řídí technickou analýzu.

👉 A mimochodem, pro hlubší pochopení technické analýzy si přečtěte tento článek: Technická analýza: klíčové nástroje pro úspěšný trading

Související články