Svíčkové formace: jednotlivé typy a strategie

Co jsou svíčkové formace v grafu? Jaké typy japonských svíček existují? Jak svíčkové grafy interpretovat? Co znamená zkratka OHLC? Při provádění jakékoliv technické analýzy nesmíme zapomínat na význam grafů japonských svíček. V tomto článku vysvětlíme základní strategie při obchodování na burze prostřednictvím interpretace svíčkových formací.

Co jsou japonské svíčky?

Japonská svíčka jednoduše znázorňuje vývoj ceny daného aktiva v určitém období (např. během jednoho dne, týdne nebo měsíce) v podobě obrazce připomínajícího svíčku. Na rozdíl od jiných nástrojů technické analýzy nám svíčkové grafy při analýze vývoje ceny poskytují čtyři základní informace:

 • Otevírací cena
 • Zavírací cena
 • Nejvyšší cena
 • Nejnižší cena

👉 Mějte na paměti, že svíčkové formace jsou nejpohodlnějším způsobem, jak správně číst informace v rámci technické disciplíny. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš následující článek: Technická analýza: klíčové nástroje pro úspěšný trading

Jak interpretovat svíčkové formace? Co znamená OHLC?

Zkratka OHLC v angličtině vychází ze slov Open, High, Low a Close. Jedná se o 4 ceny, které svíčka zobrazuje (otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací).

Níže na obrázku se můžeme podívat na to, jak správně interpretovat svíčkový graf a jaké ceny konkrétně z něj můžeme vyčíst:

Na tomto obrázku můžeme jasně vidět 4 ceny, které jsme ve stručnosti zmiňovali už o pár řádků výše, a sice:

 • Nejvyšší cena svíčkového grafu je nejvyšší dosažená cena v daném časovém intervalu (během jedné seance). Na svíčce je znázorněna na horním konci knotu.
 • Otevírací cena je cena, za kterou seance (neboli časové období, které svíčka reprezentuje) začíná. Její počáteční bod je reprezentován od zavíracího bodu předchozí seance (může existovat GAP) a graficky by to byl nejnižší bod zeleného sloupce nebo nejvyšší bod červeného sloupce (pozor, mluvíme o sloupcích, ne o knotu).
 • Zavírací cena svíčkového grafu je cena, na které se seance uzavírá. Graficky by to v tomto případě bylo naopak, byl by to nejvyšší bod svíčkového grafu na zeleném sloupci (býčí) a nejnižší bod na červené svíčce (medvědí)
 • Nejnižší cena je nejnižší zaznamenaná cena během celé seance. Na grafu by to byla nejnižší část knotu svíčkového grafu.

Někteří si možná všimli, že kromě cen lze ze svíčkových grafů vyčíst i fakt, že pokud byla seance uzavřena nad otevírací cenou, je svíčka zelená, pokud je tomu naopak, má svíčka červenou barvu. Jinými slovy:

 • Zelená barva svíčky znamená, že hodnota aktiva během dané seance vzrostla a nazývá se býčí svíčka.
 • Červená barva svíčky naopak znamená, že hodnota za dané období klesla a nazývá se medvědí svíčka.

Části svíčkového grafu

Svíčkové grafy se skládají ze dvou částí: těla (samotné svíčky) a stínů (knotu). Detail můžete vidět na obrázku níže:

Na obrázku výše vidíme, že tělo svíčky ve skutečnosti jednoduše znázorňuje rozdíl mezi otevírací a závěrečnou cenou. Pokud je Otevírací cena > Závěrečná cena, pak se jedná o medvědí svíčku, která má červené tělo (na pravé straně). Naopak, pokud je Otevírací cena < Závěrečná cena, bavíme se o býčí svíčce, která má zelené tělo (vlevo).

Druhým prvkem svíček jsou stíny neboli knoty. Horní stín znázorňuje rozdíl mezi nejvyšší cenou seance a otevírací/zavírací cenou (podle toho, zda se jedná o býčí nebo medvědí svíčku). Naproti tomu, rozdíl mezi minimální cenou seance a otevírací/zavírací cenou nazýváme dolní stín.

Typy japonských svíček

Hned na úvod můžeme prozradit, že existuje několik typů svíček a jejich variant. Níže si představíme ty nejzákladnější typy svíček v závislosti na velikosti jejich těla a stínů. Zároveň si vysvětlíme, jaké informace nám tyto grafy mohou poskytnout. Na následujícím obrázku si můžete prohlédnout různé základní typy svíček.

Základní typy svíček můžeme rozdělit takto:

 1. Svíčka s plným a velkým tělem: Jedná se o svíčku s opravdu velkým tělem a velmi krátkým nebo až zanedbatelným stínem, jak je vidět přímo na obrázku. Tento typ svíčky nám naznačuje, že cenový pohyb byl jednosměrný a nebylo příliš pochyb o tom, zda koupit nebo prodat.
 2. Svíčka s plným a malým tělem: Jedná se o svíčky s velmi malým tělem a téměř žádným stínem. Taková svíčka naznačuje, že během dané obchodní seance došlo jen k nepatrnému pohybu.
 3. Prázdná svíčka: Jedná se o svíčku bez těla a bez stínů. Prázdná svíčka značí, že zmíněné 4 ceny (nejvyšší, nejnižší, zavírací a otevírací cena) se během relace nezměnily. Obvykle k tomu dochází, když během relace nedojde k žádnému pohybu.
 4. Svíčka s prázdným tělem a dlouhým stínem: Tělo této svíčky je prázdné, protože zavírací a otevírací cena byly stejné. Zato nejvyšší a nejnižší dosažené ceny byly velmi vzdálené od těla. Jinými slovy, během této relace byla velká volatilita. Navíc svíčky tohoto typu obvykle naznačují změnu trendu.
 5. Svíčka s prázdným tělem a horním stínem: Všechny ceny zůstaly stejné, s výjimkou nejvyšší dosažené ceny.
 6. Svíčka s prázdným tělem a dolním stínem: Všechny ceny zůstaly stejné, s výjimkou nejnižší dosažené ceny.

Jak již bylo řečeno, existuje spousta dalších typů japonských svíček, jedná se ale převážně o varianty výše uvedených typů. Každopádně, není tak důležité znát všechny typy svíček, ale spíše typy strategií, kterými bychom se měli řídit, když se s určitým typem svíček setkáme.

Co jednotlivé typy svíček naznačují

Níže si uvedeme několik základních strategií pro obchodování s japonskými svíčkami:

 • Svíčka s plným a velkým tělem: Naznačuje malé pochybnosti o nákupu a prodeji. Jednosměrný pohyb
 • Svíčka s plným a malým tělem: Naznačuje malý pohyb v daném časovém období
 • Prázdná svíčka: Žádné výkyvy mezi otevírací a zavírací cenou během seance
 • Svíčka s prázdným tělem a dlouhým stínem: Naznačuje změnu trendu
 • Svíčka s prázdným tělem a horním stínem: Nejvyšší dosažená cena během seance se zvýšila
 • Svíčka s prázdným tělem a dolním stínem: Nejnižší dosažená cena během seance klesla

Svíčkové formace: Strategie

Nyní se podíváme na nejdůležitější strategie svíčkových formací při tradingu, v závislosti na tom, zda se jedná o strategii obchodování s jednou, dvěma nebo dokonce třemi svíčkami.

Strategie s jednou svíčkou

Kladivo a obrácené kladivo

Kladivo i obrácené kladivo jsou svíčkové formace, které mohou indikovat možné zvraty na trhu. Pojďme prozkoumat základy obchodní strategie, která tyto obrazce využívá:

Kladivo (Hammer)

Jak již bylo řečeno výše, kladivo je svíčková formace, která se obvykle objevuje na konci klesajícího trendu.

Vlastnosti:

 • malé tělo nahoře a dlouhý knot dole
 • Knot je obvykle alespoň dvakrát delší než tělo svíčky
 • Může se jednat o býčí nebo medvědí svíčku, ačkoliv v případě býčí svíčky bude vyjadřovat větší sílu
 • Indikuje, že během obchodního dne byl tlak medvědů (prodejců) silný, ale býci (kupci) nakonec převzali kontrolu, což naznačuje možný obrat v trendu směrem nahoru

Obrácené kladivo (Inverted Hammer)

Obrácené kladivo se tvoří na konci klesajícího trendu, ale naznačuje možný obrat ve smyslu růstu.

Vlastnosti:

 • malé tělo dole a dlouhý knot nahoře
 • Knot je obvykle alespoň dvakrát delší než tělo svíčky
 • Může to být býčí nebo medvědí svíčka
 • Ukazuje, že během obchodního dne medvědi (prodejci) začali s tlakem, ale byli překonáni býky (kupci), což může naznačovat obrat směrem nahoru

Strategie se dvěma svíčkami

Pohlcující svíčka (Engulfing Candle)

Pohlcující rostoucí svíčka (Bullish Engulfing Candle)

Tato svíčka vzniká, když po medvědí svíčce s malým tělem následuje býčí svíčka. Předchází tomu klesající trend. Pohlcující rostoucí svíčka naznačuje změnu trendu, v tomto případě z medvědího na býčí neboli z klesajícího na rostoucí. Jedná se o spolehlivý a často se vyskytující svíčkovou formaci.

Pohlcující Bullish svíčka

Pohlcující klesající svíčka (Bearsh Engulfing Candle)

Pro pohlcující medvědí svíčku je vysvětlení podobné. Pohlcující klesající svíčka vzniká, když po býčí svíčce s malým tělem následuje medvědí svíčka. Předchází tomu rostoucí trend. Avšak v tomto případě je změna trendu medvědí, tedy z rostoucího na klesající.

Pohlcující Bearish svíčka

Strategie se třemi svíčkami

Opuštěné dítě (Abandoned Baby)

Rostoucí opuštěné dítě (Bullish Abandoned Baby)

Býčí opuštěné dítě je tvořeno býčí svíčkou, které předchází Doji (= prázdné tělo s malými stíny) a předchozí klesající trend. Jedná se o podobnou formaci jako býčí pohlcující svíčka, jen s tím rozdílem, že pattern Opuštěné dítě značí silnější a jasnější změnu trendu.

Rostoucí opuštěné dítě

Klesající opuštěné dítě (Bearish Abandoned Baby)

Pro Medvědí opuštěné dítě platí stejné vysvětlení, pouze s tím rozdílem, že změna trendu je klesající.

Klesající opuštěné dítě

Trojitá svíčková formace (Triple Candlesticks)

Trojitá rostoucí svíčková formace (Triple Bullish Candlesticks)

Tato formace se skládá ze dvou rostoucích svíček s velkým tělem a třech menších klesajících svíček mezi nimi. Vyskytuje se v rostoucích trendech a svíčky uprostřed jsou jen pauzou před pokračováním rostoucího trendu. Jedná se o poměrně spolehlivou svíčkovou formaci.

Trojitá rostoucí formace

Trojitá klesající svíčková formace (Triple Bearish Candlesticks)

Klesající svíčková formace je založena na přesně opačném principu. Skládá se ze dvou klesajících svíček s velkým tělem a třech menších rostoucích svíček mezi nimi. Vyskytuje se v klesajících trendech, kdy svíčky uprostřed jsou jen zastávkou před pokračováním klesajícího trendu.

Trojitá klesající formace

Shrnutí: Svíčkové formace

Jak jsme mohli na základě článku pochopit, japonské svíčky jsou velmi užitečným nástrojem technické analýzy, protože existuje velká pravděpodobnost, že se v grafu objeví určité svíčkové formace, jako např. ty výše zmíněné. Navíc je tato teorie poměrně snadno pochopitelná, jakmile si na ni trochu zvyknete.

Musíme však připomenout, že zakládat naše investiční rozhodnutí pouze na analýze svíčkových grafů je velmi riskantní. Svíčky jsou pouze jedním z nástrojů technické analýzy, a proto je při obchodování třeba brát v úvahu více faktorů. Doporučujeme zahrnout další metody, mezi nimiž může být například sledování makroekonomických události, studium fundamentální analýzy, ukazatelů ziskovosti, jako je například P/E a další.

Související články

Strategie DCA: Jak Investovat Chytře a Bezpečně
Toto je komplexní průvodce metodou DCA (Dollar Cost Averaging), která spočívá v pravidelných příspěvcích, jež umožňují využívat dlouhodobé složené úročení. Tímto způsobem se budeme zabývat nejdůležitějšími tématy, a to; co to je a jak to fu...